Ring
Kamel
 
 

På den här sidan har jag lagt upp de namn (och vissa andra specifika uttryck) ur The Lord of the Rings som jag hittills har kommit till i min pågående översättning av hela Tolkiens ringepos, och som känns värda att ta upp. Förutom originalet och min egen översättning har jag också tagit med hur dessa namn översattes i de två officiella översättningarna, den första av Åke Ohlmarks 1959-61 och den andra av Erik Andersson 2004-2005. Jag har också skrivit en kommentar av varierande omfång till varje namn (ibland bara någon rad, ibland rejäla utläggningar!) om varför jag har översatt som jag gjort.

Mina namnöversättningar är inte alltid nödvändigtvis helt och hållet mina egna, utan kan till exempel ha diskuterats fram i diskussionsforumet på Tolkiens Arda, där jag under den något mystiska pseudonymen Den stegrande kamelen har hängt och pratat Tolkien med varierande frenesi ända sedan seklet var ungt. Eller så kan de komma från den ursprungliga namndebatten som härjade på Skalmans diskussionsforum, huvudsakligen 2002-2004, och som bland annat ledde fram till flera namn som kom att införlivas i Erik Anderssons nyöversättning. Jag drar mig inte heller för att använda Ohlmarks eller Anderssons namn i de fall där jag tycker att deras förslag är fullgoda och inte behöver någon förbättring. Själva urvalet, liksom motiveringar och övriga kommentarer, måste dock skyllas enbart på mig!

Vad gäller Ohlmarks översättning så hade han en egenhet att ofta översätta samma namn på många olika sätt. Den här listan kommer inte att bry sig om att alltid få med samtliga varianter, utan nöjer sig med en eller ett par. Fältet i listan med titeln "Tolkiens översättningsguide" syftar på den handledning till översättarna som Tolkien skrev 1966-67 (när bara de holländska och svenska översättningarna var gjorda - delvis som ett utslag av hans missnöje med dessa, och för att undvika att de stundande danska och tyska översättningarna skulle göra om samma misstag). Handledningen redigerades av Christopher Tolkien och publicerades 1975 i boken A Tolkien Compass, där den gavs titeln Guide to the Names in The Lord of the Rings. Numera återfinns den även i The Lord of the Rings: A Reader's Companion av Hammond & Scull.


Namnöversättningar

[Full lista] [Sortera efter namn]

(Klicka på namnet för att få upp komplett info)

Tolkien Kamelen
Isenmouthe Isengap 
Lithe linde 
Yule jule 
Westernesse Västerness 
hill-troll klipptroll 
Fang Tand 
captain kapten, hövitsman, befälhavare 
Elf-friend alvvän 
corsairs korsarer 
Goldberry Gullbär 
Grey Company, the Grå skaran 
Woses, the vesarna 
dwimmerlaik dvimmertyg 
Houses of Healing Helandets hus 
Grimslade Grimslad 
Eilenach Beacon Eilenachs böte 
Archet Artjätt 
Chetwood Tjättskogen 
Upbourn Uppbrunnan 
Swertings svärtingar 
Haunted Mountain, the Vålnadernas berg 
Dimholt Dimholt 
Harrowdale Hargadal 
Old Guesthouse, The Gamla gästhuset 
Lampwrights' Street Lampmakarnas gata 
Green Hills Grönkullarna 
Whitwell Vittkäll 
Will Whitfoot Ville Vittfot 
Underhill Nedomkull 
Shelob Honocke 
Bandobras "Bullroarer" Took Bandobras "Böltjuren" Took 
Stock Torp 
Strider Vidstige 
steward rikshovmästare, hovmästare 
Norbury Norborg 
coney kanickel, kanin 
Angelica Baggins Angelika Backing 
hobbit hob 
Haunted Pass, the Fasans pass 
Sunlands Solens länder 
oliphaunt olifant 
Tookland Tookland 
Hobbitry-in-Arms Hoberuppbådet 
Hobbiton Hobtuna 
Daddy Twofoot Pappa Tvärfot 
Tighfield Tåggärdet 
Stoors sturer 
Burrows Böök 
Battle Plain Stridsslätten 
Over-heaven Upphimlen 
Beechbone Bokfaste 
Westfold Västfold 
Gamling Gameling 
Deeping-stream Djupeån 
Deeping-coomb Djupekjusan 
Helm's Deep Helms djup 
Snowmane Snömanke 
Dunharrow Dunharg 
Hornburg, the Hornborgen 
Mundburg Mundburg 
Wormtongue Ormstunga 
Evermind evigminne 
Golden Hall, the Gyllene hallen 
Snowbourn Snöbrunnan 
Brockhouse Grävgalt 
mathom mattum 
Undertowers Nedantorn 
Old Winyards Gamla Wingårdarne 
Quickbeam Kvickbom 
Derndingle Dölskedälja 
Entmoot Enteting 
Land of Shadow, the Skuggornas land 
Wandlimb Vidjeslank 
Skinbark Barkskinne 
Leaflock Lövlocke 
Entwife entfru 
Wellinghall Kvillesal 
hasty förhasta, hastig 
Treebeard Trädskägge 
Springle-ring skutte-ring 
Shagrat Shagrat 
Gorbag Gorbag 
Uglúk Uglúk 
maggots maskar 
Entwade Entvadet 
Entwood Entveden 
dwimmer-crafty dvimmerkunnig 
Shadowfax Skuggfaxe 
Greyhame Gråkappa 
Wold of Rohan Rohans backhed 
Westemnet Västemnet 
Eastemnet Östemnet 
East Wall of Rohan Rohans östvägg 
goblin vätte 
Lord of the Rings, The Sagan om Ringen 
flet flätt 
Limlight Limlysan 
Riddermark Riddermark 
Brown Lands, the Brunmarken 
Lady dam, fru, jungfru, härskarinna, min fru 
Ent ent 
Entwash Entvaskan 
Wetwang Våtvången 
Tindrock Tinnklippan 
Sundering Seas, the Söndrans hav 
waybread vägbröd 
Forest River Skogsfloden 
Quest uppdrag, uppgift, färd 
Fairbairn Fagerborn 
Gore, the Geren 
Andwise "Andy" Roper Andvis "Ante" Repare 
Carrock, the Karrklippan 
Bay of Belfalas Belfalasbukten 
Silvan Elves skogsalver 
Lonely Mountain, the Ensamma berget 
warg ulv 
Lake Evendim sjön Aftondunkeln 
Middle-earth Midgård 
Langstrand Långstrand 
Mountains of Shadow Skuggornas berg 
Black Pit, the Svarta avgrunden 
Mirrormere Spegeltärnen 
Cloudyhead Molnhjässan 
Silvertine Silvertinnen 
Redhorn Rödhornet 
Dwarrowdelf Dvärgagräft 
Dimrill Dale Dunkelkällsdalen 
Hollin Torna 
Silverlode Silverfåran 
Gladden River Flädjefloden 
Gwaihir the Windlord Gwaihir Vindfursten 
Isengard Isengård 
Gap of Rohan Rohans port 
Dark Tower, the Svarta tornet 
Mirkwood Myrkveden 
Tower of Sorcery Svartkonstens torn 
Tower of Guard Väktens torn 
Brandywine River Brännvinsälven 
Budgeford Böljevad 
Easterlings östringar 
Deadmen's Dike Dödmansvallen 
North Downs Nordåsarna 
Dunland Dunnland 
Shirriff sysselman 
Thain jarl 
Fallohides falhudar 
Harfoots hårdfotar 
Lune Lun- 
Tower Hills Tornkullarna 
Shire, the Sysslet 
Westmarch Västmark 
Longbottom Långbotten 
White Downs Vitåsarna 
smials smugor 
Greenfields Grönängarna 
Bridge of Stonebows Stenbågebron 
Far Downs Fjäråsarna 
Greenwood Grönveden 
Bucklebury Bockeborg 
Grey Havens Grå hamnarna 
Misty Mountains Dimmiga bergen 
Ettendales Jotundalarna 
Ettenmoors Jotunhedarna 
Greyflood Gråflödet 
Hoarwell Härkällan 
Prancing Pony, The Den Stegrande Ponnyn 
Primula Brandybuck Primula Vinbock 
Meriadoc "Merry" Brandybuck Munderic "Munter" Vinbock 
Master of the Hall, the Herren på Halla 
Buck Hill Bockalid 
Brandy Hall Vinhalla 
Brandybuck Vinbock 
Elder Days, the äldre tiden 
Bill Ferny Bill Bräkne 
Golden Perch, the Gyllene Abborren 
Green Dragon, The Gröna Draken 
Forsaken Inn, the Övergivna Värdshuset 
Loudwater Dånevattnet 
North Kingdom, the Norra kungariket, Norra konungariket 
Midgewater Marshes Myggvattensträsken 
Sarn Ford Sarnavad 
Weathertop Väderklint 
Tunnelly Tunnlare 
Rushlight Sävljus 
Thistlewool Tistelull 
Goatleaf Getblad 
Mugwort Bönrot 
Sandheaver Sandhäver 
Heathertoes Ljungtå 
Longholes Långhål 
Appledore Apelbom 
Banks Brink 
Barliman Butterbur Malteman Smörblomma 
Long Lake, the Långa sjön 
Ranger utbygdsjägare 
Bree-land, the Brilandet 
Staddle Stale 
Combe Kjuse 
Bree-hill Brihöjd 
Bree Bri 
Fatty Lumpkin Tjocka Klunsen 
Dark Lord, the Mörkrets herre 
Grubb Grubb 
Saruman the White Saruman Vite 
Radagast the Brown Radagast Brune 
Gandalf the Grey Gandalf Grå 
Barrow-wight kummelgast 
Dale Dal 
Goodbody Goding 
Mount Doom Domedagsberget 
Yale, the Jalv 
Marish, the Marsken 
Crack of Doom Domedagsklyftan 
Gladden Fields Flädjefälten 
precious skatt 
Ted Sandyman Tedd Sandeman 
Noakes Ekerot 
Ivy Bush, The Murgrönan 
Old Took, the Gamle Took 
Tom Bombadil Tom Bombadill 
Old Man Willow Gamla gubben Pil 
Common Speech, the allmänna språket 
Big People, the storfolket 
Boffin Boffing 
Fredegar "Fatty" Bolger Fredegar "Knubbe" Bolger 
Tuckborough Tuckborga 
Proudfoot Stoltefot 
Michel Delving Miklagräva 
Lobelia Sackville-Baggins Lobelia Säcksdorff-Backing 
Hedge, the Häcken 
Hornblower Hornblåsare 
Barrow-downs Kummelåsarna 
Bagshot Row Backafallslängan 
Bridgefields Broängarna 
Bolger Bolger 
Baggins Backing 
Water, the Vattnet 
Woody End Skogsände 
Woodhall Skoghall 
Rivendell Rämnedal 
Chubb Knubb 
Crickhollow Krickdala 
Peregrin "Pippin" Took Peregrin "Pipping" Took 
Took Took 
orc ork 
Rushey Sävholm 
Haysend Hagsände 
High Hay, the Höga haget 
Withywindle Videvindlan 
Oldbuck Fornbock 
Samwise Gamgee Samvis Gamgi 
Buckland Bockland 
Sharkey Skörken 
Puddifoot Sumpfot 
Maggot Maggot 
Hamfast "Gaffer" Gamgee Hamfast "Guffarn" Gamgi 
Bracegirdle Bältespännare 
Frogmorton Grodkärr 
Sackville-Baggins Säcksdorff-Backing 
Gamgee Gamgi 
Bounders gränsgångare 
Bag End Backänden 
Bamfurlong Bönlycke 
Bywater Vattnaby 
Wilderland Villmarken 

Antal rader: 265