Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Gastens besvärjelsesång   (Bok I, kapitel 8: Dimma över Kummelåsarna)
Wight's Chant   (Book I, chapter 8: Fog on the Barrow-downs)
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
Cold be hand and heart and bone,
and cold be sleep under stone:
never more to wake on stony bed,
never, till the Sun fails and the Moon is dead.
In the black wind the stars shall die,
and still on gold here let them lie,
till the dark lord lifts his hand
over dead sea and withered land. 
Kamelen
Köld i hjärta, hand och ben,
kall vare sömnen under sten:
aldrig mer på stenig bädd de väcks,
aldrig förrän månen dött, förrän solen släcks.
I svarta vinden stjärnorna dör,
dem som lagts på guld här ingen stör,
tills Mörkrets herre höjer sin hand
över döda hav och förvittrat land. 
Åke Ohlmarks
Kyla i hjärta och hand och ben!
Kall vare sömn under kummelsten!
Ej den vakne på stenbädd läggs,
förrn månen störtar och solen släcks!
I svarta vinden var stjärna dör,
de vila på guld, dem ingen hör,
tills Mörkrets herre lyfter sin hand
över döda hav och förvittrat land. 
Lotta Olsson
Kall om hjärta, hand och märg,
kall är sömnen under berg:
aldrig vakna mer på stenig grund,
först får solen blekna, och slockna månens rund.
I den svarta vinden skall stjärnorna förgå.
Än vilar de på guldglans här, och låt dem så bestå,
tills Mörkrets herre höjt sin hand
över döda hav och ödeland. 
Kommentar
Det här är den besvärjelse som kummelgasten mässar när den har tagit de fyra hoberna till fånga inuti gravkumlet, som Frodo hör.

Jag har som synes lånat mycket från Ohlmarks i min version, han har gjort bra ifrån sig här. I synnerhet gillar hans "kall vare", som ju är en uttryckt förhoppning om hur något skall bli (det finns säkert en snofsig grammatisk term för den här verbböjningen), vilket också är vad jag uppfattar att originalet vill uttrycka med sitt "cold be". Upprepningen av "never" på rad tre och fyra tyckte jag var viktig att få med, så där har jag avvikit en del från mäster O. Hans tredje rad är överhuvudtaget lite konstig och inte helt lyckad. Men i övrigt är det mest småsaker jag har ändrat.

Senaste ändring: Bytte från "höjt" till "höjer".

Senast uppdaterad: 2021-12-28 01:14:32