Ring
Kamel
 
 

På den här sidan räknar jag upp och beskriver några av de principer och grundläggande förhållningssätt jag har använt i min pågående översättning av The Lord of the Rings. Som översättare vill man ju gärna skaffa sig ett antal sådana och hålla sig till dem, så att översättningen blir konsekvent genomförd och inte löser samma typ av problem på olika sätt olika gånger.

En del av mina principer har diskuterats och växt fram i diskussionsforumet på Tolkiens Arda, där jag under den något mystiska pseudonymen Den stegrande kamelen har hängt och pratat Tolkien med varierande frenesi sedan seklet var ungt, och jag är tacksam för all värdefull hjälp, insiktsfulla synpunkter och konkreta förslag jag har fått och fortsätter att få där.Principer för min översättning

(Klicka på principnamnet för att få upp hela beskrivningen)

Princip Beskrivning
Allmänt Hur ser huvudprinciperna ut för min översättning? Vad är det egentligen jag vill uppnå? Ja, som jag har nämnt på annat håll är ett av skälen till att jag alls håller på med en egen översättning ... 
Du och ni Engelskan har inget separat, hövligt tilltal, utan det finns bara you, både i singular och plural. På svenska kan man välja att tilltala med ni istället för du för att markera artighet (eller kans ... 
Måttenheter Vilka enheter använder man lämpligen för att återge längdmått och andra mått i den svenska översättningen? Originalets yards, miles etc, eller moderna svenska meter och kilometer, eller något anna ... 
Skiljetecken Tolkien är en flitig användare av semikolon och kolon i sin text. Hur bör man förhålla sig till det i sin översättning? Generellt sett är semikolon, och kanske även kolon, betydligt vanligare i ... 
Talspråklighet På vilket sätt och hur mycket skall karaktärernas olika sätt att prata och uttrycka sig avspeglas i översättningen? En av de saker som utmärker The Lord of the Rings är att det finns tydliga s ... 
Trema Skall man behålla de två prickarna över vokalerna i alviska namn som Fëanor och Eärendil? Trema är namnet på de två punkter som sätts över en vokal för att påverka uttalet. Dels kan tremat mark ... 

Antal rader: 6