Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Tom Bombadills sång nr 9   (Bok I, kapitel 8: Dimma över Kummelåsarna)
Tom Bombadil's Songs: no 9   (Book I, chapter 8: Fog on the Barrow-downs)
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
Get out, you old Wight! Vanish in the sunlight!
Shrivel like the cold mist, like the winds go wailing,
Out into the barren lands far beyond the mountains!
Come never here again! Leave your barrow empty!
Lost and forgotten be, darker than the darkness,
Where gates stand for ever shut, till the world is mended. 
Kamelen
Ut nu, din gamla gast! Blekna bort i solsken!
Tvina som ett kallt dis, gråt din ve i vinden,
ute i de karga land, långt där bortom bergen!
Kom aldrig hit igen! Lämna kumlet öde!
Glömd, förlorad må du bli, mörkare än mörkret,
där portarna för evigt stängts, tills vår värld är helad. 
Åke Ohlmarks
Ut med dig, gamla vätte! Sprick för sol som skiner!
Tvina bort som dimman med ett tjut av vind som viner!
Gå bortom bergen till den kalla öknens döde,
vänd aldrig åter hit! Din grav skall lämnas öde!
Glömd, förlorad, svart som natt där ångest dig söver,
där var port för evigt stängts, tills världens nöd är över! 
Lotta Olsson
Försvinn, gamla gast! Blekna bort i solen!
Skrumpna bort som dimman kall, som vindarna som viner,
ut till förödda land, långt där bortom bergen!
Kom aldrig hit igen! Lämna graven öppen!
Borta och bortglömd snart, mörkare än mörkret,
där portarna för evigt stängs, tills vår värld är bättre. 
Kommentar
Det här är sången som Tom sjunger för att fördriva kummelgasten ur sitt gravkummel.

Detta är en av de där Tom-sångerna som inte rimmar, utan i princip bara utgör en uppställning i versform av Toms vanliga rytmiska prat. Dock finns det just i det här fallet lite mer poetiska kvaliteter i ordvalen, tycker jag, plus en eller annan allitteration eller upprepning som känns väsentlig att försöka behålla i översättningen. (Som synes har Ohlmarks i ett anfall av överambition infört radrim i sin tolkning!)
Shrivel har här troligen inte sin vanliga betydelse av att "skrumpna", utan sin ovanligare andra betydelse: to wither; make or become helpless or useless, som det står i ordboken. (Men inte i min vanliga engelsk-svenska, där stod bara den vanliga betydelsen med.) Snyggt av Ohlmarks att snappa upp det!

Senast uppdaterad: 2014-10-21 01:44:16