Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Tom Bombadills sång nr 5   (Bok I, kapitel 6: Gamla skogen)
Tom Bombadil's Songs: no 5   (Book I, chapter 6: The Old Forest)
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
Now let the song begin! Let us sing together
Of sun, stars, moon and mist, rain and cloudy weather,
Light on the budding leaf, dew on the feather,
Wind on the open hill, bells on the heather,
Reeds by the shady pool, lilies on the water:
Old Tom Bombadil and the River-daughter! 
Kamelen
Låt sången börja nu! Låt oss alla sjunga
om sol, regn, måne, dis, moln som hänger tunga,
dagg över fjädern lätt, knopp nyutsprungen,
vind över kullens krön, klockor i ljungen,
vass vid en skuggig göl, näckrosor som gungar:
gamle Tom Bombadill och Älvdottern sjunger! 
Åke Ohlmarks
Nu börjar sången, sång som oss gläder,
om sol, måne, stjärnljus, regn, storm och väder,
ljus över bladknoppar, daggdropp i dunet,
vind över kullarna, klockblom i tunet,
vassrör vid skugg-göl, där näckrosor nicka:
gamle Tom Bombadill och flodernas flicka. 
Lotta Olsson
Låt nu sången börja! Ja! Låt oss alla sjunga,
om måne, stjärnor, dimma, regn, om skyar som är tunga,
sol på bladet som slår ut, dagg på fågelungen,
vindarna kring bergets topp, blommorna bland ljungen,
vass invid en skuggig damm, näckros snart förgången:
om gamle Tom Bombadil och floddottern går sången. 
Kommentar
Detta är den välkomstsång som Gullbär sjunger när hoberna äntligen kommit fram till Toms stuga.

Första raden i denna sång är identisk med sista raden i den korta föregående sången, den som här fått nr 4 bland Bombadills sånger, så när som på ett ord.
Jämfört med de fyra föregående sångerna, där det var Tom som sjöng, så känns den här lite mer poetiskt välljudande, med mindre vildsinta rim, lite mer regelbundenhet i antalet stavelser och inte minst en avsaknad av nonsensord. Det har Tolkien säkert gjort avsiktligt, för att visa på en liten skillnad mellan spelevinken Tom och den lite mer finstämda Gullbär.

Senaste ändring: Bytte säv mot vass.

Senast uppdaterad: 2019-03-18 00:06:47