Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Tom Bombadills sång nr 4   (Bok I, kapitel 6: Gamla skogen)
Tom Bombadil's Songs: no 4   (Book I, chapter 6: The Old Forest)
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
Hey! Come derry dol! Hop along, my hearties!
Hobbits! Ponies all! We are fond of parties.
Now let the fun begin! Let us sing together!  
Kamelen
Hej! Kom lilla gull! Hitåt, kära gäster!
Hober! Ponnyer små! Alla gillar fester.
Låt glädjen börja nu! Låt oss alla sjunga!  
Åke Ohlmarks
Kom, lillan lull, skutta på att oss gästa!
Hober och ponnyer, nu ska vi festa!
Nu börjar glädjen och nu ska vi sjunga... 
Lotta Olsson
Hej! Kom, bästa nos! Häråt, mina gäster!
Hobbitar och ponnyer gillar alltid fester.
Låt kalaset börja nu! Låt oss alla sjunga! 
Kommentar
Detta är den sång som Tom sjunger för att hälsa hoberna välkomna när de äntligen kommit fram till hans stuga.

Sången övergår genast i nästa sång, som Gullbär sjunger. Sista raden här är identisk med första raden i hennes sång, så när som på ett ord. (Fast Ohlmarks löste det där lite annorlunda, med lite större skillnad.)
Se även kommentarerna till Tom Bombadills sånger nr 1 och nr 2 för lite allmänna synpunkter på Toms sånger.

Senaste ändring: Bytte från hobblar till hober.

Senast uppdaterad: 2018-10-29 06:06:02