Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Tom Bombadills sång nr 12   (Bok I, kapitel 8: Dimma över Kummelåsarna)
Tom Bombadil's Songs: no 12   (Book I, chapter 8: Fog on the Barrow-downs)
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
Tom's country ends here: he will not pass the borders.
Tom has his house to mind, and Goldberry is waiting! 
Kamelen
Toms rike slutar här: han korsar inte gränsen.
Tom må se om sitt hus, och Gullbär går och väntar! 
Åke Ohlmarks
Toms rike slutar här, dess gräns han ej går över!
Tom har sitt hus, och Hjortrongull hans hjälp behöver! 
Lotta Olsson
Toms rike slutar här: han korsar inte gränsen.
Tom har nog med sitt, och Gyllenbär hon väntar! 
Kommentar
Detta är vad Tom säger som avskedsord till hoberna när de skiljs åt strax innan Bri.

Än en gång väljer Tolkien här att lyfta ut vad som till synes bara är mer rytmiskt prat från herr Bombadill och ställa upp det som en dikt. Men rytmen är ganska strikt i det här fallet, så varför inte!
Det är andra raden som är lurigast. Jag ville gärna få rytmen exakt i det här fallet, vilket är varför jag använder det kanske något mer udda ordet "må" istället för "måste". Det där med Goldberry is waiting är en återkommande fras, och jag har (hoppas jag!) översatt den likadant på alla ställen där den förekommer. Notera förresten att hela sista raden sägs ordagrant av Tom, då som dialog och inte vers, även tidigare i kapitlet, och jag har förstås översatt båda förekomsterna likadant.
(Och än en gång har Ohlmarks drabbats av överambition och översatt till rimmad vers!)

Senaste ändring: Bytte namn från Gullstarr till Gullbär.

Senast uppdaterad: 2022-10-27 01:29:14