Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Tom Bombadills sång nr 11   (Bok I, kapitel 8: Dimma över Kummelåsarna)
Tom Bombadil's Songs: no 11   (Book I, chapter 8: Fog on the Barrow-downs)
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
Hey now! Come hoy now! Whither do you wander?
Up, down, near or far, here, there or yonder?
Sharp-ears, Wise-nose, Swish-tail and Bumpkin,
White-socks my little lad, and old Fatty Lumpkin! 
Kamelen
Hej där! Ohoj där! Varthän styr ni färden?
Upp, ner, hit och dit, eller ut i världen?
Skarpöra, Kloknos, Viftsvans och Lunsen,
Vitstrump min lilla vän och gamla Tjocka Klunsen! 
Åke Ohlmarks
Hej och hå! Så kom då, vart ni än styrt färden,
upp och ner, när och fjär, här och där i världen!
Skarpöra, Kloknos, Viftsvans och Bumpa,
Vitstrump min lilla vän och gamla Fatty Lumpa! 
Lotta Olsson
Hej där! Ohoj där! Varthän styr ni färden?
Upp, ner, hit, dit, eller ut i världen?
Skarpöra, Kloknos, Pisksvans och Bumpe,
Vitstrump, min lilla vän, och gamla tjocka Klumpe. 
Kommentar
Det här är sången Tom sjunger för att locka till sig ponnyerna, som ju flydde när hoberna togs tillfånga av kummelgasten.

Jag har som synes inte gjort några större avsteg från Ohlmarks och Olsson, som också i sin tur har ganska stora likheter sinsemellan. Den enda egentliga svårigheten här, det är hur man skall översätta de rimmande ponnynamnen Bumpkin och Fatty Lumpkin. Båda namnen betyder något, vilket Ohlmarks tycks ha missat eller struntat i helt, medan Olsson översatt betydelsen bara på ena namnet. Och även bortsett från rimproblemet så tycker jag faktiskt (men jag är möjligen inte helt opartisk i frågan!) att Tjocka Klunsen låter bättre och ger mer av samma känsla som originalet än vad Klumpe gör.
Se även Fatty Lumpkin på min sida om namnöversättningar.

Senast uppdaterad: 2013-05-12 21:12:20