Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Toms åkallan   (Bok I, kapitel 7: I Tom Bombadills hus)
Tom's Summons   (Book I, chapter 7: In the House of Tom Bombadil)
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
Ho! Tom Bombadil, Tom Bombadillo!
By water, wood and hill, by the reed and willow,
By fire, sun and moon, harken now and hear us!
Come, Tom Bombadil, for our need is near us! 
Kamelen
Hå! Tom Bombadill, Tom Bombadillo!
Vid vatten, skog och höjd, giv oss ej till spillo,
vid måne, sol och eld, lyssna nu och hör oss!
Kom, Tom Bombadill, ty nu står nöden för oss! 
Åke Ohlmarks
Hallå, Bombadill, Tom Bombadillo!
Vid vatten, skog och vass och vide, giv oss ej till spillo!
Vid eld och sol och måne klar, lyssna och hör oss!
Kom, Tom Bombadill, ty nu står nöden för oss! 
Lotta Olsson
Hej! Tom Bombadillo, Tom Bombadil!
Vid vatten, skog och berg, och vass och pil därtill,
vid måne, sol och eld, lystra nu och hör oss!
Kom, Tom Bombadil, när vår nöd står för oss! 
Kommentar
Detta är versen som Tom Bombadill lär hoberna att sjunga om de behöver hans hjälp - vilket de ju följdriktigt senare också gör.

Den här översättningen är lite oinspirerad, det får jag medge. Men att behöva rimma på "Bombadillo" lämnar så få utvägar att det i princip inte går att undvika Ohlmarks lösning, trots att jag tycker att den klingar lite oskönt. Olssons alternativ att byta ordning på dillerierna och rimma på den o-lösa varianten av namnet istället tycker jag förstör rytmen och ger ett sämre resultat.

Notera att den här versen förekommer på två ställen i boken, i exakt samma utförande. Andra gången är i kapitel 8.

Senaste ändring: Gjorde några smärre justeringar för att bättre anpassa sången till Bombadills speciella rytm. (Se kommentaren till TB:s sång nr 7 för en beskrivning av denna.)

Senast uppdaterad: 2017-04-06 01:12:07