Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Den gamla vandringssången, version 2   (Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap)
The Old Walking Song, version 2   (Book I, chapter 3: Three is Company)
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
The Road goes ever on and on
Down from the door where it began.
Now far ahead the Road has gone,
And I must follow, if I can,
Pursuing it with weary feet,
Until it joins some larger way
Where many paths and errands meet.
And whither then? I cannot say. 
Kamelen
Och vägen bara går och går
från hemmets dörr där upp den rann.
Mot fjärran bär nu vägens spår
som jag skall följa, om jag kan.
Skall trampa den med tröttad fot
tills i ett skäl den grenar sig,
där många stigar tar emot.
Och varthän då? Det vet jag ej. 
Åke Ohlmarks
Den stig jag vandrar går och går
från hemmets dörr där upp den rann.
Långt bort i världen för dess spår
som jag skall följa, om jag kan
med idog fot, tills vid dess slut
den i ett vägskäl rinner ner
där tusen stigar mynna ut
- och sedan vet jag inte mer. 
Lotta Olsson
Så slingrar vägen evigt sig
från dörren där den löpte ut.
Nu ligger den där framför mig
och jag ska följa den till slut,
på trötta fötter, om jag kan,
till dess den korsas ett tu tre
av mången stig och mången man.
Och varthän sen? Det får jag se. 
Kommentar
Detta är den sång som Frodo sjunger ute på Häradets vägar dagen efter avmarschen från Backänden, på väg till sitt nya hem i Bockland.

Det enda som i originalet skiljer från första versionen av samma sång (som Bilbo sjunger) är att eager har bytts mot weary. Detta hindrar dock inte Ohlmarks från att göra stora ändringar mellan sina versioner...

Senast uppdaterad: 2017-02-15 15:29:33