Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Enternas långa lista, version 2   (Bok III, kapitel 10: Sarumans stämma)
The Long List of the Ents, version 2   (Book III, chapter 10: The Voice of Saruman)
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
Ents the earthborn, old as mountains,
the wide-walkers, water drinking;
and hungry as hunters, the Hobbit children,
the laughing-folk, the little people 
Kamelen
Enterna urborna, ålder som bergen,
som vandrar vida, vatten dricker;
och helhjärtat hungriga, hoberbarnen,
det sorglösa släktet, småfolket 
Åke Ohlmarks
Enter urborna, ålder som bergen,
vida vandrande, vatten drickande,
av hunger hetsade hobers barn,
smilgropars smeder, smått folk 
Lotta Olsson
Enten, jordboren, gammal som gråsten,
vandrande vida, drickande vatten;
och hungriga alltid är hobbitbarnen,
den skrattande skaran, småfolket 
Kommentar
Det här är version två av enternas långa lista, som räknar upp de olika folkslag som finns i deras värld. Eller rättare sagt är det ett utdrag ur listan, för vi vet ju sedan tidigare att listan omfattar många fler folk. Här har Trädskägge alltså lagt till hoberna, som ju saknades i version ett. Intressant nog verkar detta vara en längre variant av listan, där varje folkslag tilldelas två rader istället för bara en. Det är trevligt att föreställa sig att motsvarande förlängda beskrivningar finns för de andra folken i listan också!

För en diskussion om versmåttet, se kommentaren till version ett av denna dikt. Det som skiljer mot den versionen är att varje rad här inte behöver inledas med en betonad stavelse. Däremot skall varje rad fortfarande sluta med en troké (betonad - obetonad). Värt att påpeka i övrigt är kanske att Trädskägge använder dikten som början på en mening, som avslutas med they shall be friends as long as leaves are renewed – där they förstås syftar tillbaka på de två folk som nämns i dikten. Viktigt därmed att dikten formuleras på ett sådant sätt att den meningen fungerar! (Eller så kan man förstås formulera om meningen istället, om man föredrar.)
En liten eloge till Ohlmarks, vars kenning "smilgropars smeder" är grymt snygg! Dock innehåller ju originalet ingen dylik poetisk omskrivning utan är mer rakt på sak, vilket jag har försökt efterfölja. (Men jag har undvikit den rakare översättningen "det skrattande släktet", då stavelser som börjar med sk- brukar anses stavrimma bara med sig själva och inte med andra ljud på s-.)

Senaste ändring: Bytte från "hobbelbarnen" till "hoberbarnen".

Senast uppdaterad: 2018-10-29 06:04:05