Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Badvisan   (Bok I, kapitel 5: En sammansvärjning avslöjas)
The Bath Song   (Book I, chapter 5: A Conspiracy Unmasked )
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
Sing hey! for the bath at close of day
that washes the weary mud away!
A loon is he that will not sing:
O! Water Hot is a noble thing!

O! Sweet is the sound of falling rain,
and the brook that leaps from hill to plain;
but better than rain or rippling streams
is Water Hot that smokes and steams.

O! Water cold we may pour at need
down a thirsty throat and be glad indeed;
but better is Beer, if drink we lack,
and Water Hot poured down the back.

O! Water is fair that leaps on high
in a fountain white beneath the sky;
but never did fountain sound so sweet
as splashing Hot Water with my feet! 
Kamelen
Sjung hej! för ett bad vid dagens slut
som sköljer all smuts och all trötthet ut!
Blott dårar ej sjunger vid karets ring:
O! Varma Vatten, du ädla ting!

O! Ljuvligt är ljudet av regnets skval,
och av forsens lopp från höjd till dal,
men bättre än bäckars porlande språng,
är det Varma Vattnets ångande sång.

O! Kallvatten kan, när nöden är störst,
hällas i strupen och släcka vår törst,
men bättre är öl att läska sig med
och Varmvatten hällt längs ryggen ned.

O! Vatten är vackert när strålar far
ur en springbrunn vit upp mot himmel klar,
men ljuvare ljud än en brunns melodi
gör det Varma Vattnet jag plaskar i! 
Åke Ohlmarks
Hurra för ett bad mot dagens slut,
som rensar all smuts och all trötthet ut!
Skam den ej sjunger vid karets ring:
O varma vatten, du ädla ting!

Så ljuvt är strilande ljud av regn
och av bäck, som porlar i dalens hägn,
men bättre än regns och rännils gunst
är badvattnets ånga och heta dunst.

Det kalla vattnet du glad kan slå
i törstig strupa, när nöd står på,
men öl är bättre som dryckessed,
sen varmvattnet risslat längs ryggen ned.

Vackert är vattnet, när strålar stå
ur en springbrunn vit emot himmel blå,
men intet fontänsorl så skönt kan bli
som det varma vattnet, jag plaskar i. 
Lotta Olsson
Sjung Hej! för badet när dagen har flytt,
som tvättar oss rena från dammet på nytt!
En dåre är den som på sången går bet:
O, varma vattens storslagenhet!

O, ljuvligt är ljudet av regnets dropp
och porlande bäckens vindlande lopp,
men bättre än regn eller skvalpande ström
är varmvattnets immiga dimmiga dröm.

O, kallvatten kan vi förstås, om vi vill,
släcka vår törst med och glädjas därtill,
men hellre då öl, till vår strupes behag,
och varmvatten hällt över ryggen var dag.

O, vattnet är klart, som hoppar och far
i källan, så ljus och underbar,
men aldrig att ljudet från källan förför
som plaska med foten i varmvatten gör! 
Kommentar
Detta är sången - en av Bilbos favoritbadvisor, tydligen - som Pipping sjunger i badet i Krickdala.

Olsson gör här en av sina allra bästa tolkienska dikttolkningar. Ändå tycks jag lustigt nog ha lånat mer av Ohlmarks än av henne. Raden "O! Varma vatten, du ädla ting!" ville jag absolut ha med, den är en stor favorit: men för att få det tvangs jag också ta med det något "nödiga" rimmet med "karets ring", för jag lyckades inte lösa det på annat sätt. Men med den raden som möjligt undantag är jag riktigt nöjd med min tolkning!

Tolkiens sånger har ovanan att ofta gå igen i den efterföljande prosan. I det här fallet figurerar både sista versens plaskande och springbrunn och näst sista versens "hälla i strupen" i texten strax efteråt, vilket man förstås måste ha i åtanke i sin diktöversättning.

Det kanske kan diskuteras att jag använder versaler i Varmt Vatten på sista raden i varje strof. Och visst, vi använder lite färre versaler i svenskan än de gör i engelskan. Men här rör det sig ju faktiskt om en jublande hyllningssång till just detta ädla vatten, så jag tycker det känns befogat att bre på lite extra.

Senaste ändring: Jag har småpetat ytterligare lite i denna sång, i samband med att jag hittat en bra melodi att sjunga den till (nämligen den som sjungs i den engelska ljudboken, inläst av Rob Inglis). Dels har jag fått bort en upprepning av "bäck" genom att byta den första bäcken mot en fors, och dels bytte jag Varmt Vatten mot Varmvatten i tredje strofens sista rad – för att matcha kallvattnet i första raden, och framför allt för att det rullar lättare över tungan då.

Senast uppdaterad: 2018-12-31 01:23:48