Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Sången om Gondor   (Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare)
Song of Gondor   (Book III, chapter 2: The Riders of Rohan)
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
Gondor! Gondor, between the Mountains and the Sea!
West Wind blew there; the light upon the Silver Tree
Fell like bright rain in gardens of the Kings of old.
O proud walls! White towers! O wingéd crown and throne of gold!
O Gondor, Gondor! Shall Men behold the Silver Tree,
Or West Wind blow again between the Mountains and the Sea? 
Kamelen
Gondor! Gondor, du rike mellan berg och hav!
Västan blåste, och Silverträdet glänste av
ljus likt klart regn, som föll i forna kungars park.
O vingad krona! O vita torn och mur så stark!
O Gondor, Gondor! Skall Silverträdet ses av män
och Västan blåsa där mellan berg och hav igen? 
Åke Ohlmarks
Gondor, Gondor, mellan hav och vita kammar,
västanvindens hem, där ljus bland silverstammar
fäller skimmerregn i forntidskungars bygd –
murar, torn, din gyllne tron, din kronas skygd!
Gondor, skall människor skåda silverträdens tjäll
eller blott västvind svepa mellan hav och fjäll? 
Lotta Olsson
Gondor, Gondor, mellan berg och hav!
Där blåste västanvinden, där sken silverträdet av
ljus som föll likt regn när gamla tiders kungar fanns.
O ärans murar! Vita torn! O vingprydd kronas glans!
O Gondor, Gondor! Finns det hopp för trädet än?
Skall västanvinden blåsa mellan berg och hav igen? 
Kommentar
Det här är sången som Aragorn sjunger när han, under jakten efter orkerna som fångat Munter och Pipping, på avstånd får synd på de Vita bergen i Gondor.

Om jag tolkar det hela rätt så skall detta föreställa ett stycke spontanvers av Aragorn. Han brister helt enkelt ut i sång (eller deklamerar, möjligen; det framgår inte helt klart, men versen heter i alla fall Song of Gondor i registret) vid åsynen av sitt älskade Gondor och våndan av att inte få bege sig dit än. Han är ju mitt uppe i jakten och kan inte svika sin plikt för att följa sitt hjärta. Att jag tror att det är spontanvers är för att den tycks handla om dagsaktuella saker. Första halvan är ju i dåtid och tycks hylla en epok som har varit och inte är längre. Och de två sista raderna antyder enligt mig att det finns en risk att staden och dess träd skall gå förlorade för människorna (och alltså istället tas över av Saurons kreatur) och att västanvinden skall ersättas av en östlig vind från Mordor. Så starkt har väl hotet från öster inte varit förrän helt nyligen (annat än möjligen under de gamla kungarnas tid, men de är ju redan historia i sången). Så det känns inte som om det kan vara någon gammal slagdänga Aragorn gräver fram ur minnet, utan han totar nog ihop den själv – eller så väljer jag i alla fall att tro!

Versmåttet är lite originellt och spännande: två trokéer (fallande tvåstaviga versfötter) följt av fyra jamber (stigande dito). Skarven mellan de två formaten – t ex mellan Gondor! Gondor, och between the Mountains – blir därmed ganska starkt markerad, i och med att man där får två obetonade i rad. Att få kläm på den där originella rytmen ser jag som det viktigaste i den här översättningen, förutom innehållet naturligtvis. (Ohlmarks och Olsson har dock båda uppenbarligen prioriterat annat högre än versmåttet.)
Sista tre raderna inleds av en extra obetonad stavelse innan trokéerna kommer igång. Det är naturligtvis avsiktligt av Tolkien, så jag har tagit med det i min översättning. Inte för att det var särskilt svårt, det ger sig ju naturligt om man bara tar med O:andet! Notera att professorn här rimligen tänkt sig att towers skall uttalas enstavigt, "taors", för att få in det i rytmen; däremot skall förstås wingéd uttalas tvåstavigt, det är det accenten över e:et påbjuder.
En särskild finess är hur de sista två raderna är lite av ett omvänt eko av de första två. Så är det förstås även i min översättning, men däremot fann jag det omöjligt att på något vettigt sätt få samma rimord på båda ställena. Men eftersom det ändå inte är möjligt på svenska att rimma "hav" med "träd" (eller några synonymer till orden), och dessa nyckelord därmed inte kunde komma sist på respektive rad, så går det ändå inte att återskapa precis den effekt som Tolkien fått till i originalet. Och då tycker jag inte att det hade fyllt något syfte att till varje pris krysta dit samma alternativa rimord (typ "hav" och "av") på båda ställena. Det skulle bara ha gjort åverkan på radernas klang och innehåll istället. Såna där kompromisser ligger ju i diktöversättandets själva natur!
Och på tal om kompromisser så har jag som synes också försnillat throne of gold från min översättning av fjärde raden. Det är helt enkelt inte möjligt att klämma in så mycket information på en enda rad på svenska som Tolkien här har gjort på engelska. Vi har för få enstaviga ord för det!

Senast uppdaterad: 2015-09-28 14:22:36