Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Snömankes gravskrift   (Bok V, kapitel 6: Slaget på Pelennors fält)
Snowmane's Epitaph   (Book V, chapter 6: The Battle of the Pelennor Fields)
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
Faithful servant yet master's bane,
Lightfoot's foal, swift Snowmane. 
Kamelen
Trogne tjänarn blev husbondens fall:
Snömanke snabb av Lättfots stall. 
Åke Ohlmarks
Tjänaren trogne drap härskarn på vallen:
Snömanke snabb, efter Lättfot fallen. 
Lotta Olsson
Sin herres stöd, likväl hans död:
Snabbfots föl Snömanes nöd. 
Kommentar
Detta är det lilla rimkväde som ristas på Théodens häst Snömankes gravsten på Pelennors fält. (Hästen råkar ju bli sin herres bane genom att, skjuten av en pil, falla omkull och krossa honom under sig.)

Jag tycker verkligen om Ohlmarks andrarad. Det där "efter Lättfot fallen" är ett så snyggt hästuttryck! Men hans förstarad är krystad: dels är det en markant skillnad mellan att bli någons bane och att dräpa vederbörande, tycker jag; och dels är "vallen" något av ett nödrim – även om det förvisso var genom att krossa Théoden mot "vallen", alltså marken, som Snömanke vållade hans död. Jag hade nog kunnat leva med vallen om jag kunnat lösa resten av raden på ett acceptabelt sätt, utan "drap" eller "dräpte", men jag har inte lyckats med det.
Nästa försök blev att försöka klämma in ordet "bane" på något sätt, genom att göra andraraden till "Lättfots föl med den snövita manen" (och lämna själva namnet Snömanke implicit, i tanken att det rimligen står som rubrik på stenen, ovanför gravdikten). Men inte heller det gick jag i land med på ett tillräckligt otvunget sätt. Det känns viktigt att tydligt få med det där motsatsförhållandet servant/master, men jag fick inte till det i kombination med det lite otympliga "banen". (Bara "bane" hade gjort det lite enklare, men jag ville inte nöja mig med ett halvtrasigt rim som bane/manen. Och jag vägrar tvärt att döpa om kusen till Snömane!) Dessutom blev det än omöjligare att klämma in "snabb", som ju faller bort från andra raden i den här versionen, och det kändes också synd.
Så till slut fick det bli enligt ovan. Jag har här uppfunnit en konstruktion "av Lättfots stall", som skall föreställa analog med det rohirriska uttrycket "av Eorls hus". Jag tycker inte att det är så dumt, faktiskt – även om det kanske gör det direkta fader/son-förhållandet mellan Lättfot och Snömanke lite otydligt. Men med den här varianten ger sig resten av dikten enkelt och ligger ungefär så nära originalet som det går att komma på svenska. Det enda jag tycker är synd är att jag inte kunde få med "föl" på något sätt, vilket bygger in en ömhetskänsla mot hästen som lite saknas i min variant.

Senaste ändring: Gjorde om kvädet för att få bort "drap"/"dräpte". Tidigare lydelse:
Trotjänarn dräpte sin herre på vallen:
Snömanke snabb, efter Lättfot fallen.


Senast uppdaterad: 2022-11-17 03:02:43