Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Galadriels budskap   (Bok III, kapitel 5: Den vite ryttaren)
Galadriel's Messages   (Book III, chapter 5: The White Rider)
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien

To Aragorn:

Where now are the Dúnedain, Elessar, Elessar?
Why do thy kinsfolk wander afar?
Near is the hour when the Lost should come forth,
And the Grey Company ride from the North.
But dark is the path appointed for thee:
The Dead watch the road that leads to the Sea.

To Legolas:

Legolas Greenleaf long under tree
In joy thou hast lived. Beware of the Sea!
If thou hearest the cry of the gull on the shore,
Thy heart shall then rest in the forest no more. 
Kamelen

Till Aragorn:

Säg, var är nu dúnedain, Elessar, Elessar?
Varför går ditt folk än i fjärran kvar?
Tid för de Förlorade att träda fram till slut
och för Grå skaran att från Norden rida ut.
Men dunkel är stigen som ödet gjort till din:
de döda ser vägen till havet som sin.

Till Legolas:

Legolas Grönblad, i skogarnas land
du länge levt lycklig. Sky havets strand!
Om du en gång vid kusten hör måsarnas skri,
är friden för hjärtat bland träden förbi. 
Åke Ohlmarks

Till Aragorn:

Säg, var är nu Dúnedain, Elessar, Elesár?
Säg mig varför ätten din kring vida vägar drar?
När är tiden då Förlorat åter ses på jord
och de järngrå ryttarna skall bryta upp från nord –
mörk och tung är stigen du dig anvisad får
och döden vaktar vägen som ner mot havet går.

Till Legolas:

Legolas Grönblad, du levat många led
i glädje under trädens löv, gå ej till havet ned,
ty hör du måsen skria vid kusten där du går,
i skogens frid ditt hjärta ej längre vila får. 
Lotta Olsson

Till Aragorn:

Var finns månne dúnedain, Elessar, Elessar?
Har frändernas vandring i fjärran ett svar?
De svunna skall snart träda fram på vår jord,
och den grå skaran rida från nord.
Men mörk ligger stigen som ödet gjort din:
de döda ser vägen till havet som sin.

Till Legolas:

Legolas Grönblad, i lövsalars prakt
har du levat i lång tid. På havet ge akt!
Lyss du på stranden till måsarnas skri
är fröjden för hjärtat i skogen förbi. 
Kommentar
Det här är budskapen i versform som Galadriel skickade med nye vite Gandalf till Aragorn och Legolas.

Versmåttet här är ganska fritt. Varje rad har fyra huvudbetoningar, varav en på sista stavelsen. I övrigt känns det fritt fram att ha en, två eller ingen obetonad före den första betonade, och en, två eller tre obetonade mellan de betonade. Jag har som synes använt mig en hel del av den friheten och har inte försökt att exakt matcha rad för rad med originalet. Det kändes viktigare att få till något så när lediga formuleringar och rim än att krysta med rytmen. Notera att det andra Elessar på första raden förstås skall uttalas med betoning på sista stavelsen! Annars stämmer varken meter eller rim. (Det är rimligen för att betona den uttalsändringen som Ohlmarks har ändrat stavningen till Elesár.)
Sista två raderna i Aragorns vers tycker jag att Olsson gjorde riktigt bra – en mycket listig lösning på ett svårt formuleringsproblem. Jag har därför knyckt dessa i princip oförändrade till min version.

Jaha, Aragorn och Legolas – men stackars Gimli då, fick han inget budskap? Jo, Gandalf klämde till sist fram med det också, men det är kortare och inte uppställt som vers i boken, även om det faktiskt rimmar. Jag är inte helt säker på att Tolkien rimmade med avsikt här, det skulle kunna vara en slump. Men för säkerhets skull har jag ändå sett till att rimma i översättningen också! Det gjorde dock inte Andersson. Och Ohlmarks har förstås på sedvanligt storvulet sätt blåst upp den lilla hälsningen till en hel fyrradsvers i samma format som de andra, med präktigt nödrim och allt!
Jag återger originalet och samtliga översättningar här nere i kommentaren istället för uppe med de båda andra verserna, då Gimlis hälsning som sagt inte står uppställd som vers i boken.

Tolkien: To Gimli son of Glóin, give his Lady's greeting. Lock-bearer, wherever thou goest my thought goes with thee. But have a care to lay thine axe to the right tree!

Kamelen: Till Gimli son av Glóin, frambär en hälsning från hans fru. Lockbärare, min tanke är med dig var än du drar fram. Men se till att sätta yxan mot rättan stam!

Ohlmarks:
Åt Gimli, son av Glóin, hans drottnings hälsning vig:
Lockbärare, varhelst du går min tanke följer dig –
var bara mera aktsam med yxan som du bär
och sätt den mot den trädstam som riktig är!


Andersson: Till Gimli, Glóins son, skall du frambära hans härskarinnas hälsning. Lockbärare, vart du än går så är mina tankar med dig. Men se till att sätta din yxa mot rätt träd!

Senaste ändring: Bytte från "och de Grå ryttarna" till "och för Grå skaran att".

Senast uppdaterad: 2022-05-18 09:35:28