Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Alvisk hymn till Elbereth Gilthoniel, version 1   (Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap)
Elven Hymn to Elbereth Gilthoniel, version 1   (Book I, chapter 3: Three is Company)
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
Snow-white! Snow-white! O Lady clear!
O Queen beyond the Western Seas!
O Light to us that wander here
Amid the world of woven trees!

Gilthoniel! O Elbereth!
Clear are thy eyes and bright thy breath!
Snow-white! Snow-white! We sing to thee
In a far land beyond the Sea.

O stars that in the Sunless Year
With shining hand by her were sown,
In windy fields now bright and clear
We see your silver blossom blown!

O Elbereth! Gilthoniel!
We still remember, we who dwell
In this far land beneath the trees,
Thy starlight on the Western Seas.  
Kamelen
Snövit! Snövit! O fru så skär!
O drottning bortom Västerns hav!
O ljus för oss som vandrar här
bland träden Midgård väves av!

Gilthoniel! O Elbereth!
Så klar din blick och andedräkt!
Snövit! Snövit! Till dig vår sång
i fjärran bortom böljors gång.

O stjärnor som i sollöst år
hon sådde ut med handens glans,
på vindars fält ert ljus nu går
i silverblommors klara dans.

O Elbereth! Gilthoniel!
I fjärran trädbeskuggat tjäll
vi vördar ännu minnet av
ditt stjärnljus över Västerns hav. 
Åke Ohlmarks
Snövit, Snövit, du jungfru skär,
du drottning bortom västerns hav,
du ljus för oss, som vandra här
i lövvalvsträdens skugga kvav.

Gilthoniel, o Elbereth!
Klar är din blick, ditt bröst är lätt.
Snövit, Snövit, lyss till vår sång
i ett land så fjärran böljors gång!

I stjärnor, som i sollöst år
av henne såtts med ljusets hand,
av er stormviddens slätter står
med silverblommors sådd i brand.

O Elbereth, Gilthoniel!
Vi än ej glömt i lövsvalt tjäll,
bland höga träd, i skugga kvav
ditt stjärnljus över västerns hav. 
Lotta Olsson
Snövit! Snövit! O, salig fru!
O, drottning bortom västerns hav!
O, ljus för oss som vandrar nu,
där träden vävt vår värld i kvav!

Gilthoniel! O, Elbereth!
Din blick är klar, din andning lätt.
Snövit! Snövit! Hör vår sång,
långt bortom havens böljegång.

O, stjärnor som i mörkrets år
spreds ut av hennes hand, som frön!
När vi inunder himlen går
är silverblomster nu vår lön.

O, Elbereth! Gilthoniel!
Nog minns vi ännu varje kväll,
i denna värld av träd så skymd,
din stjärnprakt över havens rymd. 
Kommentar
Detta är sången som Gildor och hans högalver sjunger när Frodo, Sam och Pipping möter dem i Häradet.

Det största felet med både Ohlmarks och Olssons versioner är nödrimmet "kvav" i första versen, som inte alls har någon motsvarighet i originalet. I synnerhet Olsson lyckas få en helt omotiverad negativ klang i första versens sista rad, som jag prioriterade högt att få bort igen i min version.

Skär betyder förstås inte 'rosafärgad' i det här sammanhanget, utan är ett gammalt ord som betyder ungefär 'klar, ljus, vacker'. Ordet finns även i formen skir. Det är också känt från den gamla visan "Karusellen", där man ju sjunger om "jungfru, jungfru skär" (och om "Andersson och Pettersson och Lundström och jag").

Ett uppenbart nödrim i min version är Elbereth / andedräkt. Men det finns inget ord i svenskan som helt rimmar med Elbereth, och jag valde att hellre ta en liten ytterligare försämring av rimmet framför att välja en icke-optimal översättning av breath. Man kan sätta Elbereths ljusa andedräkt i kontrast till den black breath som ringvålnaderna utandas senare i boken, och om man i det sammanhanget använder ordet "andedräkt", vilket jag gör, så ser jag helst att samma ord används även i den här dikten.

Man skulle kunna tycka att "träden världen väves av" hade varit närmare originalet än mitt "träden Midgård väves av". Men som jag ser det syftar "the world of woven trees" på en specifik värld bland många, nämligen den på "fel" sida havet. Översätter man till "världen" så låter det som om hela världsalltet bestod av vävda träd. Då tycker jag att min variant bättre fångar andemeningen.

Diktens sista rad, Thy starlight on the Western Seas, känns viktig för vilken poetisk ton dikten anslår, och bör som jag ser det helst översättas så rakt som möjligt. Det har tydligen även Ohlmarks tyckt, medan Olsson gått en annan väg.

Senast uppdaterad: 2013-01-02 08:24:27