Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

[Tillbaka till listan]

Athelas   (Bok V, kapitel 8: Helandets hus)
Athelas   (Book V, chapter 8: The Houses of Healing)
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
When the black breath blows
and death's shadow grows
and all lights pass,
come athelas! come athelas!
Life to the dying
In the king's hand lying! 
Kamelen
När svart andedräkt
har dödsskuggan väckt
och allt ljus förtas,
kom athelas! kom athelas!
Till nytt liv det länder
i konungens händer! 
Åke Ohlmarks
När svart svalg glupar
och dödsskugga stupar
och ljusen släckas
skall a t h e l a s räckas
till liv i dödens land
ur kungens hand. 
Lotta Olsson
När svarta andan slår
och dödens skugga rår
och ljus skall förgå,
kom athelas då!
Det liv som återvänder
är i kungens händer! 
Kommentar
Detta är det grötrim ("doggrel") som örtmästaren i Helandets hus reciterar som svar på Aragorns fråga om athelas.

Här är det inte så noga med versmåttet, tycker jag. Detta är mer av en minnesramsa än egentlig poesi, så det viktiga är bara att det rimmar hyggligt och är något så när rytmiskt. (Jämför till exempel med "En lärovers".) Något jag tycker är viktigt är att få med samma översättning av black breath som jag använt i löptexten. Men "andedräkt" gick ju som tur var att rimma på också!

Man måste uttala athelas på ett ganska konstigt sätt även i original för att det rimmet skall fungera, så jag skäms inte ett dugg över mitt rim athelas/förtas! Att förta betyder ungefär att ta bort eller dämpa: "grälet förtog julglädjen" är ett exempel ur ordboken. Och att lända till betyder ungefär att leda till eller föra till.

Senast uppdaterad: 2022-10-11 23:44:20