Ring
Kamel
 
 

Diktöversättning

Éomers sång   (Bok V, kapitel 6: The Battle of the Pelennor Fields)
Éomer's Song   (Book V, chapter 6: The Battle of the Pelennor Fields)
Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Olsson:
J. R. R. Tolkien
Out of doubt, out of dark to the day’s rising
I came singing in the sun, sword unsheathing.
To hope’s end I rode and to heart’s breaking:
Now for wrath, now for ruin and a red nightfall! 
Kamelen
Ur missmod, ur mörker till morgonljuset
kom jag sångsäll under solen med svärdet draget.
Till hopps ände red jag, tills hågen brustit:
Till kamp nu, till kval, till kvällningens rodnad! 
Åke Ohlmarks
Ur natten steg jag till ljusets värld
med sång under solen, med draget svärd.
Jag red tills hoppet och hjärtat brast
mot solnedgången och dödens gast. 
Lotta Olsson
Bort från tvivel, bort från mörker, till den nya dagen
kom jag sjungande i sol, med svärdet draget.
Jag red till hoppets slut och hjärtats kval:
mot vrede och förgängelse och en djupröd skymning! 
Kommentar
Detta är kvädet som Éomer yttrar i slaget på Pelennors slätt, i ett läge när striden börjar gå emot dem och han dessutom ser en flotta med svarta segel komma uppför floden. Han tror att allt är förlorat, att det enda som återstår är att utkämpa en sista strid, ta så många fiender med sig i graven som möjligt, och stupa som Rohans siste kung.

Det viktigaste här, förutom innehållet förstås, är självklart allitterationen. Och att få till den på svenska var minsann svårt nog! Men Tolkien tycks ha använt betydligt striktare regler än så, ett versmått som han har hämtat ur Beowulf och själv har beskrivit i sin artikel On Translating Beowulf. I korthet går det ut på att dikten har formen:
BC
BA
BC
BC
Varje rads första halva har alltså formen B, som kännetecknas av att det låter lite som en fanfar:
Out of doubt, out of dark -> Ta-ra-ri, ta-ra-ri
To hope's end I rode -> Ta-ri, ta-ra-ri
Som synes tycks det finnas en viss liten frihet vad gäller exakta antalet obetonade stavelser, det är inte samma för alla B-rader.
Det som skiljer en andra halvrad i C-form från en i A-form är att C-raderna är "clashing", har en höjning upp till två betonade stavelser i rad:
to the day's rising -> ta-ra-ri ri-ra
and to heart's breaking -> ta-ra-ri ri-ra
A-halvraden däremot är mindre dramatisk, tillåter sig en obetonad mellan de två topparna:
sword unsheathing -> ri ta-ri-ra
Hårda regler är det! Det finns dock en liten ljusning - versmåttet tillåter att man bara allittererar mellan första och tredje betonade stavelsen, den andra är valfri. (Den fjärde och sista får däremot aldrig allitterera med de andra.) Detta gör det aningen enklare att få ihop sin vers. Tolkien själv använde dock bara den friheten på tredje raden.

Som den uppmärksamme kanske noterat så lever min vers inte riktigt upp till de här kraven. Den har rätt antal betonade, förstås, men tillåter sig en friare syn på hur de obetonade stavelserna skall bete sig. Men jag fick faktiskt ihop en vers som jag tror klarar kraven! Den ser ut så här:

Ut ur natt, ut ur tvivel till en ny morgon
kom jag sångsäll under sol, svärdet draget.
Till hopps ände red jag, tills håg brustit:
Nu blott rasa och rämna i en röd skymning!


Tills vidare (om jag inte ändrar mig) gillar jag dock den andra friare varianten bättre. Att notera med den är för övrigt att sista raden är väldigt inspirerad av den översättning som svenska översättarna gjort till filmen De två tornen, där en lätt modifierad variant av denna dikt finns med:

Now for wrath, now for ruin and a red dawn!
Mot dåd nu, mot död, mot dagningens rodnad!

Vad gäller Ohlmarks och Olssons versioner, slutligen, så är det kanske bättre att inte säga så mycket. Ohlmarks version har vissa poetiska kvaliteter, men hur i hela friden kunde han få för sig att gå över till slutrim? Han har ju visat på många andra ställen att han mycket väl behärskar allittererad vers. Och vad Olsson sysslat med här är ett enda stort frågetecken.

Senast uppdaterad: 2013-01-06 00:57:35