Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 6: Den gyllene hallens konung

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
The staff in the hand of a wizard may be more than a prop for age. Yet in doubt a man of worth will trust to his own wisdom. I believe you are friends and folk worthy of honour, who have no evil purpose. You may go in. 
Kamelen
Staven i en trollkarls hand kan vara mer än blott en krycka för ålderdomen. Likväl, i stunder av tvivel måste en man av värde lita till sin egen visdom. Jag tror att ni är vänner och hedervärda män utan ont uppsåt. Ni kan gå in. 
Åke Ohlmarks
En stav i en trollkarls hand kan vara mer än ett svärd för hans ålderdom. Men i tvivel måste en man av värde sätta tro till sitt eget omdöme. Jag tror att ni är vänner och folk värda all heder, utan ont uppsåt. Varsågoda! Ni kan träda in! 
Erik Andersson
En stav i handen på en trollkarl kan vara något mer än ett stöd på ålderdomen. Men en rättskaffens man som tvivlar bör lita till sitt förstånd. Jag tror att ni är vänner och hedervärda män utan allt ont uppsåt. Ni får gå in. 
Kommentar
Háma, som står vakt utanför Théodens hall, begrundar Gandalfs krav att få behålla sin stav när han går in.

Senast uppdaterad: 2017-02-23 01:21:03