Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok IV, kapitel 10: Mäster Samvis val

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Carrion! Is that all you know of Her Ladyship? When she binds with cords, she's after meat. She doesn't eat dead meat, nor suck cold blood. This fellow isn't dead! 
Kamelen
Kadaver! Vet du inte mer än så om Fina frun? När hon binder med rep, då är det kött hon vill ha. Hon äter inte dött kött, och inte suger hon kallt blod heller. Den här gynnarn är inte död! 
Åke Ohlmarks
Dött kadaver! Är det allt du känner till om Hennes nåd, va? När hon spinner rep kring någon är hon ute efter färskt blod. Hon äter inte dött kött och sörplar aldrig stelnad livsvätska, nej inte ens kallnad. Killen är inte död, min vän. 
Erik Andersson
Ett kadaver! Vet du inte mer än så om hennes nåd? När hon binder med sina trådar är det köttet hon vill åt. Hon äter inte dött kött och suger inte kallt blod. Den där gynnaren är inte död! 
Kommentar
Shagrat ger Gorbag en lektion i Honocke-kunskap – medan Sam smyglyssnar och blir alldeles paff.

Senast uppdaterad: 2021-06-06 23:09:28