Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok IV, kapitel 10: Mäster Samvis val

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Carrion! Is that all you know of Her Ladyship? When she binds with cords, she's after meat. She doesn't eat dead meat, nor suck cold blood. This fellow isn't dead! 
Kamelen
Kadaver! Vet du inte mer än så om Fina frun? När hon binder med rep, då är det kött hon vill ha. Hon äter inte dött kött, och inte suger hon kallt blod heller. Den här gynnarn är inte död! 
Åke Ohlmarks
Dött kadaver! Är det allt du känner till om Hennes nåd, va? När hon spinner rep kring någon är hon ute efter färskt blod. Hon äter inte dött kött och sörplar aldrig stelnad livsvätska, nej inte ens kallnad. Killen är inte död, min vän. 
Erik Andersson
Ett kadaver! Vet du inte mer än så om hennes nåd? När hon binder med sina trådar är det köttet hon vill åt. Hon äter inte dött kött och suger inte kallt blod. Den där gynnaren är inte död! 
Kommentar
Shagrat ger Gorbag en lektion i Honocke-kunskap – medan Sam smyglyssnar och blir alldeles paff.

Senast uppdaterad: 2021-06-06 23:09:28