Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok IV, kapitel 3: Svarta porten är stängd

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
In the last need, Sméagol, I should put on the Precious; and the Precious mastered you long ago. If I, wearing it, were to command you, you would obey, even if it were to leap from a precipice or to cast yourself into the fire. And such would be my command. So have a care, Sméagol! 
Kamelen
I nödens yttersta stund, Sméagol, skulle jag sätta Skatten på mitt finger; och Skatten gjorde sig till herre över dig för länge sedan. Om jag gav dig en befallning medan jag bar den, då skulle du lyda, om det så gällde att kasta dig utför ett stup eller ner i elden. Och sådan skulle min befallning bli. Så ta dig i akt, Sméagol! 
Åke Ohlmarks
I nödens yttersta ögonblick skulle jag själv sätta Skatten på mitt finger, Sméagol, och du vet att den har kuvat dig en gång förut, för länge längesen. Om jag med Ringen på fingret befallde dig något, måste du blint lyda, om det så vore att från ett bråddjups rand kasta dig själv rakt i brinnande eld. Något sådant skulle jag i så fall också befalla dig. Så tag dig i akt, Sméagol! 
Erik Andersson
Som sista utväg, Sméagol, skulle jag sätta på mig dyrgripen; och dyrgripen blev en gång din herre. Om jag bär den och befaller dig något, då lyder du – även om det gäller att hoppa nedför ett stup eller kasta sig in i elden. Och något sådant är vad jag skulle befalla. Så tänk dig för, Sméagol! 
Kommentar
Frodo talar allvar med Gollum efter att denne bett om att få tillbaka Ringen.

Senast uppdaterad: 2020-05-04 23:07:54