Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok IV, kapitel 1: Hur Sméagol tämjdes

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
What a fix! That's the one place in all the lands we've ever heard of that we don't want to see any closer; and that's the one place we're trying to get to! And that's just where we can't get, nohow. 
Kamelen
Sicken klämma! Det där är enda stället vi nånsin hört talas om i alla länderna som vi inte har nån lust att titta närmre på, och det är enda stället vi försöker ta oss till! Och det är just dit vi inte kan ta oss hur vi än bär oss åt. 
Åke Ohlmarks
Vilken kaninfälla! Det här är den enda plats vi hört om i hela landet, som vi inte vill se närmre på och det är den enda plats vi försöker ta oss iväg till! Och det tycks jämt just vara vad vi inte kan, inte på något vis i världen. 
Erik Andersson
Pyrt var ordet! Det är det enda ställe bland alla länder vi hört talas om som vi inte vill ta en närmare titt på; och så är det just dit vi försöker komma! Och dit kan vi inte ta oss hur vi än gör. 
Kommentar
Sam är inte vidare förtjust i utsikten uppifrån Emyn Muils svårforcerade branter bort mot Mordor.

Senast uppdaterad: 2018-12-05 00:22:38