Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok II, kapitel 10: Brödraskapets upplösning

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
The Ring! Is it not a strange fate that we should suffer so much fear and doubt for so small a thing? So small a thing! 
Kamelen
Ringen! Är det inte ett märkligt öde att vi skall utstå så mycket fruktan och tvivel över en så liten tingest? En så liten tingest! 
Åke Ohlmarks
Ringen! Är det inte ett märkligt öde, att vi skall genomlida så mycket av fruktan och tvivel och elände bara för en sådan där liten struntsaks skull? En sån där liten obetydlig tingest! 
Erik Andersson
Ringen! Är det inte ett märkligt öde att vi skall uthärda så mycket fasa och tvivel för ett sådant litet ting? Ett sådant litet ting! 
Kommentar
Boromir håller på att tappa kontrollen över sig själv, strax innan han kastar sig över Frodo och försöker ta Ringen.

Senast uppdaterad: 2017-04-19 01:42:09