Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok II, kapitel 10: Brödraskapets upplösning

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
The Ring! Is it not a strange fate that we should suffer so much fear and doubt for so small a thing? So small a thing! 
Kamelen
Ringen! Är det inte ett märkligt öde att vi skall utstå så mycket fruktan och tvivel över en så liten tingest? En så liten tingest! 
Åke Ohlmarks
Ringen! Är det inte ett märkligt öde, att vi skall genomlida så mycket av fruktan och tvivel och elände bara för en sådan där liten struntsaks skull? En sån där liten obetydlig tingest! 
Erik Andersson
Ringen! Är det inte ett märkligt öde att vi skall uthärda så mycket fasa och tvivel för ett sådant litet ting? Ett sådant litet ting! 
Kommentar
Boromir håller på att tappa kontrollen över sig själv, strax innan han kastar sig över Frodo och försöker ta Ringen.

Senast uppdaterad: 2017-04-19 01:42:09