Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok I, kapitel 10: Vidstige

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
It would take more than a few days, or weeks, or years, of wandering in the Wild to make you look like Strider. And you would die first, unless you are made of sterner stuff than you look to be. 
Kamelen
Det skulle krävas mer än några dagar eller veckor eller år av vandring i vildmarken för att se ut som Vidstige. Och ni skulle dö först, om ni inte är gjorda av hårdare virke än ni ser ut. 
Åke Ohlmarks
Du skulle behöva vandra i både dagar, veckor och år i vildmarken för att se ut som jag. Och du skulle snart ha dukat under, om du inte är gjord av starkare virke än du ser ut för! 
Erik Andersson
Ni måste vandra i vildmarken i mer än några dagar, veckor eller år, innan ni ser ut som Vidstige. Och ni skulle dö långt innan dess, om ni inte är gjorda av segare virke än ni ser ut att vara. 
Kommentar
Aragorn, alias Vidstige, visar ett tidigt prov på sin ofta återkommande egenskap att vara en riktig "drama queen". Här har det just konstaterats att han har utseendet emot sig, och han svarar på Pippings förmodan att de alla nog kommer att se ut något liknande efter att ha sovit i buskar och diken i flera dagar.

Senast uppdaterad: 2017-03-27 13:52:44