Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok I, kapitel 10: Vidstige

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
It would take more than a few days, or weeks, or years, of wandering in the Wild to make you look like Strider. And you would die first, unless you are made of sterner stuff than you look to be. 
Kamelen
Det skulle krävas mer än några dagar eller veckor eller år av vandring i vildmarken för att se ut som Vidstige. Och ni skulle dö först, om ni inte är gjorda av hårdare virke än ni ser ut. 
Åke Ohlmarks
Du skulle behöva vandra i både dagar, veckor och år i vildmarken för att se ut som jag. Och du skulle snart ha dukat under, om du inte är gjord av starkare virke än du ser ut för! 
Erik Andersson
Ni måste vandra i vildmarken i mer än några dagar, veckor eller år, innan ni ser ut som Vidstige. Och ni skulle dö långt innan dess, om ni inte är gjorda av segare virke än ni ser ut att vara. 
Kommentar
Aragorn, alias Vidstige, visar ett tidigt prov på sin ofta återkommande egenskap att vara en riktig "drama queen". Här har det just konstaterats att han har utseendet emot sig, och han svarar på Pippings förmodan att de alla nog kommer att se ut något liknande efter att ha sovit i buskar och diken i flera dagar.

Senast uppdaterad: 2017-03-27 13:52:44