Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok I, kapitel 3: Tre gör sällskap

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
I name you Elf-friend; and may the stars shine upon the end of your road! Seldom have we had such delight in strangers, and it is fair to hear words of the Ancient Speech from the lips of other wanderers in the world. 
Kamelen
Alvvän nämner jag dig, och må stjärnorna lysa på slutet av din väg! Sällan har vi tjusats så av främlingar, och det är ljuvt att få höra ord på fornspråket yppas av andra vandrare i världen. 
Åke Ohlmarks
Du alvernas vän, måtte stjärnorna lysa vid slutet av din väg! Sällan har vi så tjusats av främlingar, och det är ljuvligt att höra det åldriga språket från andra vandringsmän i världen. 
Erik Andersson
Alvvän kallar jag dig, och må stjärnorna lysa över slutet på din väg! Det är sällan vi haft sådan glädje av främlingar, och det är gott att höra ord på det gamla språket från andra som vandrar i världen. 
Kommentar
Gildor låter sig imponeras av Frodos belevade tal och kunskaper i alvspråk.

Senast uppdaterad: 2017-03-09 05:37:43