Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok I, kapitel 2: Skuggan av det förflutna

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
So do I, and so do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us.  
Kamelen
Jag också, och det gör alla som finner sig leva i sådana tider. Men det tillkommer inte dem att avgöra. Allt vi har att avgöra är vad vi skall göra med den tid som är oss given. 
Åke Ohlmarks
Det önskar sannerligen jag med. Och så gör vi alla, som förr upplevat sådana tider. Men det är inte vi som bestämmer. Vad vi kan bestämma över är bara vad vi skall göra med den tid, som blivit oss beskärd. 
Erik Andersson
Ja, det tycker alla som tvingas leva i en sådan tid. Men de har inget val. Det enda vi kan välja är hur vi skall handla under den tid vi har fått oss tilldelad. 
Kommentar
Gandalf svarar på Frodos kommentar, apropå att Skuggan i Mordor håller på att växa och anta ny form igen, att han önskar att det inte hade behövt hända under hans tid.

Senast uppdaterad: 2017-03-01 19:17:26