Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
This is the hour of the Shire-folk, when they arise from their quiet fields to shake the towers and counsels of the Great. Who of all the Wise could have foreseen it? Or, if they are wise, why should they expect to know it, until the hour has struck? 
Kamelen
Detta är Sysselfolkets timme, när de står upp från sina fridfulla åkrar och sätter de mäktigas torn och planer i gungning. Vem av alla de Vise hade kunnat förutse det? Eller om de är visa, varför skulle de förvänta sig att veta det innan timmen är slagen? 
Åke Ohlmarks
Detta är hobernas timme, då de lämnar sina fridfulla fält för att skriva sitt namn i historien. Vem av de Vise kunde ha förutsett detta? Eller om de är visa, varför skulle de trott sig veta det, innan timmen är slagen? 
Erik Andersson
Detta är fylkebornas stora stund, när de stiger fram från sin rofyllda åkermark för att skaka de vises torn och råd. Vem av alla vise hade kunnat förutse det? Och om de är visa: varför skulle de förvänta sig att veta det innan timman var slagen? 
Kommentar
Elrond blir lyrisk när Frodo erbjuder sig att ta Ringen till Mordor.

Senast uppdaterad: 2017-02-21 06:01:52