Ring
Kamel
 
 


Nedanstående text är hämtad från baksidan till första svenska upplagan av J. R. R. Tolkiens Sagan om ringen, som gavs ut 1959 av Almqvist & Wiksell / Gebers Förlag.

Det intressanta här är framför allt kommentaren om att trilogin skildrar "vår tids politiska historia". Detta hävdas av Åke Ohlmarks i förordet, men förnekas å det bestämdaste av Tolkien. Det är intressant att konstatera att denna allegoriska tolkning presenterades som ett rent faktum till de svenska läsarna - inte bara till de som iddes läsa Ohlmarks förord (kanske inte så värst många) utan till alla som läste baksidan (säkert de allra flesta).SAGAN OM RINGEN

I begynnelsen smiddes av skickliga älvsmeder en serie ringar, tre för älvkungarna, sju för dvärgfurstarna och nio för de dödliga. Men österut, i skugglandet Mordor, förfärdigade den sataniske härskaren en ring för eget bruk; maktens och härsklystnadens ring med förmåga att förvandla gott till ont.

I 'Sagan om ringen' öppnas för läsarens häpna öga en fantasivärld utan motstycke i litteraturen. Vi befinner oss i ett land bortom tid och rum, men i dess leende natur med gröna dälder, ringlande bäckar och väderbitna klintar anar vi ett stycke England. Vi är i sällskap med hoberna, ett godmodigt släkte som gillar ett liv i lugn och ro, med saftiga biffar, mustigt öl och goda historier. Men i deras händer befinner sig den ödesdigra ringen; det är dem det åligger att bekämpa Mordor och oskadliggöra ringen, och i farans stund visar de till sin egen häpnad prov på oanat hjältemod.

John Ronald Reuel Tolkien är en originell och förbryllande personlighet både som vetenskapsman och skönlitterär författare. Utanför sitt huvudämne - han är professor i engelska språket och litteraturen i Oxford - är han grundlärd i folkloristik, den fornnordiska sagovärlden och den gaeliska poesien. I sin trilogi The Lord of the Rings har han i sagans form och med en säregen blandning av skämt och allvar skildrat vår tids politiska historia, men han har också ett annat syfte: att visa hur vi människor i vår maktfullkomlighet låter naturen tjäna våra egoistiska syften och hotar att föröda allt levande omkring oss.


'En äkta och okonstlad originalitet. En stark personlighet håller samman det hela… En fjärrklingande, dubbelsträngad blandning av skönhet och förtvivlan.'

Elisabeth Tykesson i Svenska Dagbladet


PRIS KR. 26:-, INB. 32:-.
ALMQVIST & WIKSELL 585095