Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok V, kapitel 4: Gondors belägring

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
I know you well. Ever your desire is to appear lordly and generous as a king of old, gracious, gentle. That may well befit one of high race, if he sits in power and peace. But in desperate hours gentleness may be repaid with death. 
Kamelen
Jag känner dig väl. Alltid har du velat framstå som ädelmodig och storsint likt gamla tiders konungar, nådig och älskvärd. Det må passa sig för en av hög ätt om han sitter säker vid makten i fredstid. Men i tider av nöd och förtvivlan kan älskvärdhet lönas med döden. 
Åke Ohlmarks
Glöm inte att jag känner dig. Din strävan var alltid att uppträda herremässigt och högsint som en av fornkungarna, nådigt och älskvärt. Och det passar sig också för en av hög ätt om han sitter i fred och välde. Men i förtvivlans aftonväkt kan en sådan älskvärdhet lätt återgäldas med döden. 
Erik Andersson
Så väl känner jag dig. Du har alltid velat framstå värdig och frikostig som gamla tiders konungar, nåderik och vänlig. Nog för att det klär en högättad man om han regerar i en fredlig tid. Men i nödens stund kan vänlighet lönas med döden. 
Kommentar
Denethor låter sin bitterhet gå ut över sin kvarvarande son, Faramir, när han får veta att denne låtit Frodo gå sin väg med Ringen istället för att föra den till Minas Tirith.

Senast uppdaterad: 2024-05-13 03:08:38