Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok V, kapitel 3: Rohans mönstring

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Where will wants not, a way opens, so we say, and so I have found myself. 
Kamelen
Där viljan ej viker skall vägen öppnas, brukar vi säga, och det har jag själv märkt. 
Åke Ohlmarks
När vilja ej villförts står vägen öppen — brukar vi säga hos oss. Jag har själv titt funnit att så är fallet. 
Erik Andersson
Dit viljan ämnar sig öppnas vägen, brukar vi säga, och så har det varit för mig. 
Kommentar
Den unge ryttaren med det sorgsna ansiktet, som senare presenterar sig som Dernhelm, förbarmar sig över Munter och erbjuder sig med ett ordstäv att ta honom med på ritten mot Gondor.

Att notera är att Ohlmarks ställde upp denna lilla sentens som en fristående vers, alltså raduppdelad i eget stycke, fast det i originalet bara är en kursiverad del av löptexten. Han formulerade också om det enkla "he whispered" (som jag har klippt bort ur citatet) till ett "han talade lågt och distinkt".

Senast uppdaterad: 2023-10-24 23:01:20