Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok V, kapitel 3: Rohans mönstring

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
So we come to it in the end: the great battle of our time, in which many things shall pass away. 
Kamelen
Så har vi då kommit dithän till sist: till vår tids stora strid, där många ting skall förgå. 
Åke Ohlmarks
Så kom det då till slut, det stora kriget i vår tid, det där så mycket skall kastas kull och försvinna. 
Erik Andersson
Då blir det så till sist: vi har nått vår tids stora strid, där åtskilligt skall förgå. 
Kommentar
På morgonen innan rohirrims här skall rida i väg mot Minas Tirith, när mörkret från Mordor har skymt solen, känner Théoden stundens allvar.

Senast uppdaterad: 2023-09-16 05:54:06