Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok V, kapitel 2: Grå skaran drar hädan

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Too often have I heard of duty. But am I not of the House of Eorl, a shieldmaiden and not a dry-nurse? I have waited on faltering feet long enough. Since they falter no longer, it seems, may I not now spend my life as I will? 
Kamelen
Alltid detta tal om plikt! Är jag då inte av Eorls hus, en sköldmö och inte en dadda? Jag har stöttat stapplande ben länge nog. Eftersom de inte längre tycks stappla, kan jag då inte få leva mitt liv som jag vill? 
Åke Ohlmarks
Alltför ofta har jag hört om plikt. Är jag kanske inte av Eorls ätt, en sköldmö och inte en barnpiga? Jag har gått här med stapplande steg och väntat länge nog. När det nu tycks som om stegen inte stapplade längre, får jag då inte göra av mitt liv vad jag vill? 
Erik Andersson
Alltför ofta hör jag talas om plikten. Är jag inte av Eorls ätt, en sköldmö snarare än en barnpiga? Länge nog har jag stöttat vacklande ben. Eftersom de inte tycks vackla längre borde det väl stå mig fritt att göra vad jag vill med mitt liv? 
Kommentar
Éowyn tycker att den rohirriska synen på kvinnors roll i samhället är något föråldrad.

Senast uppdaterad: 2022-11-14 04:27:43