Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok V, kapitel 1: Minas Tirith

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
The board is set, and the pieces are moving. [...] But the Enemy has the move, and he is about to open his full game. And pawns are likely to see as much of it as any, Peregrin son of Paladin, soldier of Gondor. Sharpen your blade! 
Kamelen
Pjäserna är uppställda på brädet och har börjat röra sig. [...] Men det är Fiendens drag, och han är på väg att spela ut hela sin strategi. Och brädets bönder får sannolikt känna av det lika mycket som någon annan, Peregrin, Paladins son, soldat av Gondor. Så vässa din klinga! 
Åke Ohlmarks
Schackbordet är uppställt och pjäserna rör sig. [...] Men det är Fienden som har draget, och han samlar sig som bäst för den avgörande stöten. Och brädets bönder kommer troligen att få uppleva lika mycket som de andra pjäserna, glöm inte det, Peregrin Paladins son, soldat av Gondor. Vässa din klinga! 
Erik Andersson
Pjäserna står redan på brädet och har börjat röra på sig. [...] Men det är fiendens drag, och han står i begrepp att gå till angrepp. Och det är lika troligt att bönderna får bevittna det som alla andra, Peregrin, Paladins son, soldat i Gondor. Vässa din klinga! 
Kommentar
Gandalf tar till en schackmetafor för att beskriva läget för Pipping medan de går och väntar i Gondor på att kriget skall ta sin början.

Senast uppdaterad: 2021-06-07 00:25:20