Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok V, kapitel 1: Minas Tirith

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
The board is set, and the pieces are moving. [...] But the Enemy has the move, and he is about to open his full game. And pawns are likely to see as much of it as any, Peregrin son of Paladin, soldier of Gondor. Sharpen your blade! 
Kamelen
Pjäserna är uppställda på brädet och har börjat röra sig. [...] Men det är Fiendens drag, och han är på väg att spela ut hela sin strategi. Och brädets bönder får sannolikt känna av det lika mycket som någon annan, Peregrin, Paladins son, soldat av Gondor. Så vässa din klinga! 
Åke Ohlmarks
Schackbordet är uppställt och pjäserna rör sig. [...] Men det är Fienden som har draget, och han samlar sig som bäst för den avgörande stöten. Och brädets bönder kommer troligen att få uppleva lika mycket som de andra pjäserna, glöm inte det, Peregrin Paladins son, soldat av Gondor. Vässa din klinga! 
Erik Andersson
Pjäserna står redan på brädet och har börjat röra på sig. [...] Men det är fiendens drag, och han står i begrepp att gå till angrepp. Och det är lika troligt att bönderna får bevittna det som alla andra, Peregrin, Paladins son, soldat i Gondor. Vässa din klinga! 
Kommentar
Gandalf tar till en schackmetafor för att beskriva läget för Pipping medan de går och väntar i Gondor på att kriget skall ta sin början.

Senast uppdaterad: 2021-06-07 00:25:20