Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 2: Rohans ryttare

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
They are proud and wilful, but they are true-hearted, generous in thought and deed; bold but not cruel; wise but unlearned, writing no books but singing many songs, after the manner of the children of Men before the Dark Years. 
Kamelen
De är stolta och egensinniga, men samtidigt trofasta och storsinta i tanke och handling. De är djärva men inte grymma, visa men olärda, de skriver inga böcker men sjunger många sånger, så som människornas barn gjorde före de mörka åren. 
Åke Ohlmarks
De är högdragna och egensinniga men uppriktiga och storsinta i tänkesätt som gärningar. De är tappra men inte grymma, kloka fast helt olärda, de kan inte skriva men sjunger många sånger, ungefär som människornas barn gjorde det innan de mörka åren kom. 
Erik Andersson
De är stolta och egensinniga, men de är trofasta och frikostiga i tanke och handling; djärva men inte grymma; kloka men oskolade, skriver inga böcker men sjunger många sånger på samma sätt som människors barn före de mörka åren. 
Kommentar
Aragorn berättar för Legolas och Gimli om rohirrim.

Senast uppdaterad: 2021-01-27 00:29:46