Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok IV, kapitel 9: Honockes lya

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Stars and glory! But the Elves would make a song of that, if ever they heard of it! And may I live to tell them and hear them sing. 
Kamelen
Stjärnor och jubel! Vilken sång alverna skulle göra av det där om dom finge höra talas om'et! Hoppas jag får leva länge nog för att berätta för dom och höra dom sjunga den. 
Åke Ohlmarks
Stjärnor och gloria! Det här skulle alverna göra en hjältesång om, ifall de fick höra talas om det! Hoppas jag får leva så jag kan berätta det för dem och lyssna till sången sen. 
Erik Andersson
Lov ske stjärnorna! Alverna skulle göra en sång av detta om de fick höra talas om det. Om jag ändå får leva så att jag kan berätta det och få höra dem sjunga. 
Kommentar
Frodo har just gått rakt emot Honocke i den kolmörka tunneln med svärdet och ljusflaskan i högsta hugg och drivit henne på flykten. Sam är alldeles oerhört imponerad.

Senast uppdaterad: 2021-01-27 00:37:20