Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok IV, kapitel 8: Cirith Ungols trappor

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
For a fleeting moment, could one of the sleepers have seen him, they would have thought that they beheld an old weary hobbit, shrunken by the years that had carried him far beyond his time, beyond friends and kin, and the fields and streams of youth, an old starved pitiable thing. 
Kamelen
Under ett flyktigt ögonblick skulle de båda sovande, om de kunnat se honom, ha trott sig se en trött gammal hob, hopskrumpen av alla år som hade burit honom långt bortom hans utmätta tid, bortom vänner och fränder och hans ungdoms ängar och floder, en utsvulten gammal ömkansvärd varelse. 
Åke Ohlmarks
Om någon av de sovande kunnat se honom nu, skulle de ett flyktigt förbiilande ögonblick ha trott sig se en trött gammal hob, hopsjunken av år som gjorde honom ännu mycket äldre än han var, bortom tid, vänner och släkte, bortom ungdomens ängar och strömmar, en utsliten, utmärglad, ömkansvärd gammal varelse. 
Erik Andersson
Om någon av de sovande hade sett honom skulle de ett flyktigt ögonblick ha trott att det var en gammal trött hobbit de såg, hopskrumpen av alla år som fört honom långt utöver sin utmätta tid, bort från vänner och fränder och ungdomens ängder och älvar: en gammal utmärglad stackare. 
Kommentar
När Gollum hittar Frodo och Sam fridfullt sovande mitt i all skräck och fara i Mordors gränsberg får hans nästan förtvinade goda sida överhanden för ett kort ögonblick.

Senast uppdaterad: 2021-01-27 00:33:01