Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok IV, kapitel 5: Fönstret mot väster

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
... but I do not love the bright sword for its sharpness, nor the arrow for its swiftness, nor the warrior for his glory. I love only that which they defend: the city of the Men of Númenor; 
Kamelen
... men jag älskar inte det blanka svärdet för dess skärpa, inte heller pilen för dess snabbhet eller krigaren för hans ära. Jag älskar bara det de försvarar: Númenors människors stad. 
Åke Ohlmarks
– men jag älskar inte det blanka svärdet för dess skärpas skull, inte pilen för dess snabbhet, inte krigaren för hans bravur. Det jag älskar är bara det de försvarar, Númenors släktes stad. 
Erik Andersson
... men jag älskar inte det blanka svärdet för dess vassa egg, inte pilen för dess snabbhet eller krigaren för hans ära. Jag älskar blott det de försvarar: staden som människorna från Númenor grundade; 
Kommentar
Faramir berättar för Frodo om sig själv och sina ideal, för att lindra dennes oro att han skall visa sig vara som sin bror.

Senast uppdaterad: 2021-02-24 17:56:05