Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok IV, kapitel 5: Fönstret mot väster

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Boromir, O Boromir! What did she say to you, the Lady that dies not? What did she see? What woke in your heart then? Why went you ever to Laurelindórenan, and came not by your own road, upon the horses of Rohan riding home in the morning? 
Kamelen
Boromir, o Boromir! Vad sade hon till dig, frun som icke dör? Vad såg hon? Vad var det som vaknade i ditt hjärta då? Varför begav du dig någonsin till Laurelindórenan, varför kom du inte längs din egen väg, ridande hem på Rohans hästar om morgonen? 
Åke Ohlmarks
Boromir, ack Boromir! Vad sade hon i ditt öra, Drottningen som aldrig dör? Och vad såg hon? Vad vaknade då i ditt hjärta? Varför gav du dig nånsin till Laurelindórinan och kom inte din egen invanda väg, ridande på Rohans hästar i morgongryningen tillbaka till ditt land? 
Erik Andersson
Boromir, o Boromir! Vad sade hon till dig, härskarinnan som icke dör? Vad såg hon? Vad väcktes då i ditt hjärta? Varför gick du alls till Laurelindórenan, varför följde du inte din egen väg och kom ridande på Rohans hästar i morgonens ljus? 
Kommentar
I samtal med Frodo visar Faramir för ett ögonblick sin stora sorg över broderns död.

Senast uppdaterad: 2020-06-08 01:32:44