Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok IV, kapitel 5: Fönstret mot väster

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
What are you driving at? Let's come to the point before all the Orcs of Mordor come down on us! If you think my master murdered this Boromir and then ran away, you've got no sense; but say it, and have done! 
Kamelen
Vad är det du far efter? Låt oss komma till saken innan Mordors alla orker kastar sej över oss. Om du tror att min husbonde mördade den här Boromir och sen sprang sin väg, då har du inget vett alls. Men bara säg det och få det undanstökat! 
Åke Ohlmarks
Vart är det ni vill hän? Låt oss komma till saken innan Mordors alla orcher kastar sig över oss! Om ni tror att husbond min slog ihjäl den här Boromir och sen stack, då är ni en idiot. Men säg det, om det är det ni vill! 
Erik Andersson
Vart vill du komma? Låt oss komma till saken innan alla Mordors orker är över oss! Om du tror att min husbonde mördade den här Boromir och sedan flydde, då är du fullständigt vettlös; men säg det i så fall, ut med språket bara! 
Kommentar
Sam har tröttnat på Faramirs misstänksamma utfrågning av Frodo.

Senast uppdaterad: 2020-06-08 01:32:05