Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok IV, kapitel 4: Om örter och kaningryta

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
He wondered what the man's name was and where he came from; and if he was really evil of heart, or what lies or threats had led him on the long march from his home; and if he would not really rather have stayed there in peace. 
Kamelen
Han undrade vad mannen hette och varifrån han kom; och om han verkligen var ond i sitt hjärta eller vad för lögner och hotelser som hade fört honom på den långa marschen hemifrån; och om han inte hellre skulle ha stannat kvar där i fred och ro. 
Åke Ohlmarks
Han undrade vad mannen hetat och var han kom ifrån och om han verkligen var genuint ond ända in i hjärtat eller annars vad slags lögner eller hotelser som förmått honom till den långa marschen från sitt fjärran hemland. Han undrade om han inte hellre velat bli kvar där i fred. 
Erik Andersson
Han undrade vad mannen hette och varifrån han kom; och om han verkligen var ond i sitt hjärta, eller vilka lögner eller hot som fått honom att bege sig så långt hemifrån; och om han inte hade föredragit att stanna där i lugn och ro. 
Kommentar
Sam blir filosofisk när han får se en av de sydröna, en soldat från Harad, falla död ner strax intill honom.

Senast uppdaterad: 2020-05-17 03:40:58