Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Ass! Fool! Thrice worthy and beloved Barliman! It's the best news I have had since midsummer: it's worth a gold piece at the least. May your beer be laid under an enchantment of surpassing excellence for seven years! 
Kamelen
Åsna! Jubeldåre! Trefalt ärade och högt älskade Malteman! Det där var de bästa nyheter jag har fått sedan midsommar. De är värda ett guldmynt, allra minst. Må ditt öl vara förtrollat till den mest utsökta beskaffenhet i sju år framöver! 
Åke Ohlmarks
Åsna! Jubeldåre! Min genomförträfflige och högt älskade Barliman! Det här är de bästa nyheter jag fått sedan midsommar, de är värda sitt pris i guld. Må ditt öl bli av den mest utsökta beskaffenhet de närmaste sju åren! 
Erik Andersson
Gamle dumbom! Du trefaldigt ärade och älskade Malte! Det är det bästa besked jag har fått sedan midsommar: värt minst ett guldmynt. Må ditt öl utmärkas av den yppersta härlighet i sju år framåt! 
Kommentar
Gandalf återger under Elronds rådslag sin reaktion när Malteman Smörblomma darrande berättar den "dåliga" nyheten att hoberna slagit följe med Vidstige.

Senast uppdaterad: 2019-09-17 00:19:14