Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok I, kapitel 7: I Tom Bombadills hus

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
No one has ever caught old Tom walking in the forest, wading in the water, leaping on the hill-tops under light and shadow. He has no fear. Tom Bombadil is master. 
Kamelen
Ingen har någonsin fångat gamle Tom där han vandrar i skogen, vadar i vattnet, hoppar över backkrönen under ljus och skugga. Han har ingen fruktan. Tom Bombadill är herre. 
Åke Ohlmarks
Ingen har någonsin kunnat fånga gamla Tom, vare sig han vandrat i skogen, vadat genom vattnet, sprungit upp och ned för backkrönen i solljuset eller smugit fram i nattens skuggor. Han vet inte vad rädsla är. Tom Bombadill är herren över dem alla, alla ... 
Erik Andersson
Ingen kan hejda gamle Tom när han går i skogen, vadar i vattnet eller gör sina språng uppe på kullarna i ljus eller skugga. Han fruktar intet. Tom Bombadil råder. 
Kommentar
Gullbär ger ett något kryptiskt svar på Frodos fråga om vem Tom Bombadill är.

Senast uppdaterad: 2017-02-23 00:52:41