Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok I, kapitel 7: I Tom Bombadills hus

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
No one has ever caught old Tom walking in the forest, wading in the water, leaping on the hill-tops under light and shadow. He has no fear. Tom Bombadil is master. 
Kamelen
Ingen har någonsin fångat gamle Tom där han vandrar i skogen, vadar i vattnet, hoppar över backkrönen under ljus och skugga. Han har ingen fruktan. Tom Bombadill är herre. 
Åke Ohlmarks
Ingen har någonsin kunnat fånga gamla Tom, vare sig han vandrat i skogen, vadat genom vattnet, sprungit upp och ned för backkrönen i solljuset eller smugit fram i nattens skuggor. Han vet inte vad rädsla är. Tom Bombadill är herren över dem alla, alla ... 
Erik Andersson
Ingen kan hejda gamle Tom när han går i skogen, vadar i vattnet eller gör sina språng uppe på kullarna i ljus eller skugga. Han fruktar intet. Tom Bombadil råder. 
Kommentar
Gullstarr ger ett något kryptiskt svar på Frodos fråga om vem Tom Bombadill är.

Senast uppdaterad: 2017-02-23 00:52:41