Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok IV, kapitel 2: Genom träsken

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
They lie in all the pools, pale faces, deep deep under the dark water. I saw them: grim faces and evil, and noble faces and sad. Many faces proud and fair, and weeds in their silver hair. But all foul, all rotting, all dead. 
Kamelen
De ligger i alla gölarna, bleka anleten djupt, djupt nere i det mörka vattnet. Jag såg dem: grymma anleten och onda, och ädla anleten och sorgsna. Många anleten stolta och fagra, med alger i sitt silverhår. Men alla förskämda, alla ruttnande, alla döda. 
Åke Ohlmarks
De ligger alla i gölarna, bleka ansikten, djupt djupt nere under det svarta vattnet. Jag har sett dem, vidriga ansikten, grymma och onda, och ädla ansikten också och slagna av dödens sorg. Många är stolta och fagra, med säven risslande i sitt silverhår. Men alla är de i upplösning, alla ruttna, alla döda. 
Erik Andersson
De ligger med bleka ansikten i alla gölar, djupt nere i det mörka vattnet. Jag såg dem: bistra ansikten och onda, och ädla ansikten och sorgsna. Många är stolta och vackra, och de har sjögräs i sitt silvervita hår. Men alla är skämda, ruttnande, döda. 
Kommentar
Frodo blir drömskt poetisk när han berättar om vad han sett nere i Döda träskens vatten.

Senast uppdaterad: 2019-06-27 02:37:45