Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok II, kapitel 2: Elronds rådslag

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Well, let folly be our cloak, a veil before the eyes of the Enemy! For he is very wise, and weighs all things to a nicety in the scales of his malice. But the only measure that he knows is desire, desire for power; and so he judges all hearts. 
Kamelen
Välan, så låt då dårskapen vara vår täckmantel, en slöja för Fiendens ögon! Ty han är mycket vis och väger allt med utsökt precision i sin illviljas vågskål. Men det enda mått han känner är begäret, begär efter makt, och utifrån det dömer han alla hjärtan. 
Åke Ohlmarks
Nåväl, låt dåraktigheten bli vår täckmantel, slöjan för vår fiendes ögon. Han är mycket slug och mäter allt ytterligt noga efter sitt ondskefulla mått. Men det enda mått han känner är begär, maktbegär, och därefter bedömer han alla hjärtan. 
Erik Andersson
Men låt då dårskapen bli vår förklädnad, en slöja framför fiendens ögon! Ty han är mycket klok och väger noggrant allting på ondskans våg. Men det enda mått han äger är åtrå, åtrån efter makt; och det är så han bedömer andra. 
Kommentar
Erestor uttrycker vid Elronds rådslag viss skepsis inför planen att ta Ringen till elden, men Gandalf ger svar på tal.

Senast uppdaterad: 2019-06-17 10:46:54