Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 5: Den vite ryttaren

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
The grey figure of the Man, Aragorn son of Arathorn, was tall, and stern as stone, his hand upon the hilt of his sword; he looked as if some king out of the mists of the sea had stepped upon the shores of lesser men. 
Kamelen
Den grå människogestalten, Aragorn, Arathorns son, var högrest och hård som sten med handen vilande på svärdsfästet; han såg ut som en konung sprungen ur havets dimmor, landstigen på en kust befolkad av ringare män. 
Åke Ohlmarks
Den grå gestalten av människan Aragorn, Arathorns son, var högrest och bistert orörlig som sten, med handen på svärdets hjalt. Han såg ut som en konung som utifrån havets dimmor stigit i land på småfolkets kust. 
Erik Andersson
Den grå människogestalten, Aragorn, Arathorns son, var högrest och som huggen i sten, handen vilade på svärdsfästet; han liknade en konung som från ett dimmigt hav hade landstigit på ringare människors strand. 
Kommentar
Gimli och Legolas betraktar Aragorn och gillar vad de ser.

Senast uppdaterad: 2019-01-10 00:40:18