Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 11: Palantíren

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Strange powers have our enemies, and strange weaknesses! But it has long been said: oft evil will shall evil mar
Kamelen
Märkliga krafter har våra fiender, och märkliga svagheter! Men det heter ju sedan gammalt: ond vilja gör ofta ondskan förfång
Åke Ohlmarks
Sällsamma krafter har våra fiender, och sällsamma svagheter. Men det finns ett gammalt ordspråk som säger:

Ond vilja gör
att ondskan sig själv förstör.
 
Erik Andersson
Märkliga krafter besitter våra fiender, och märkliga svagheter! Men av gammalt har man sagt: ond vilja gör ofta ondskan emot
Kommentar
Théoden filosoferar över palantíren från Orthanc och Saurons blunder att inte ta chansen och fråga ut Pipping när denne tog en smygtitt i stenen.

Senast uppdaterad: 2017-05-13 03:33:19