Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 11: Palantíren

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
My dear Pippin, no Took ever beat a Brandybuck for inquisitiveness; but is this the time, I ask you? 
Kamelen
Min käre Pipping, ingen Took har någonsin slagit en Vinbock i frågvishet; men är det här verkligen rätta tillfället, jag bara undrar? 
Åke Ohlmarks
Min käre Pippin, ingen Took har ännu överträffat en Vinbock när det gäller frågvishet. Men är detta verkligen det lämpliga tillfället – jag bara frågar dig? 
Erik Andersson
Bäste Pippin, ingen Took har väl någonsin slagit en Brännbock när det gäller nyfikenhet – och är detta rätta tillfället, jag bara undrar? 
Kommentar
Munter är inte lika nyfiken som Pipping på det där mystiska klotet de fick med sig från Orthanc, och han har ingen lust att diskutera saken mitt i natten.

Senast uppdaterad: 2017-05-13 03:31:52