Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok I, kapitel 1: Ett länge väntat kalas

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Elves and Dragons' I says to him. Cabbages and potatoes are better for me and you. Don't go getting mixed up in the business of your betters, or you'll land in trouble too big for you, I says to him. And I might say it to others. 
Kamelen
Alver och drakar! brukar jag säga till'en. Kålhuv'en och potatis är bättre för mej och dej. Gå inte och bli insyltad i fint folks affärer om du inte vill hamna i mer trassel än du tål, säger jag till'en. Och det kan jag för den delen säga till andra med. 
Åke Ohlmarks
Älvor och drakar – brukar jag säga till honom. Ack du Sam! Kålrötter och jordpäron är bättre för oss! Blanda dej inte i herrskapernas affärer, för då först kan du komma i verkliga tråkigheter! Det brukar jag säga till grabben – och det kunde jag för den delen säga till andra med. 
Erik Andersson
Alver och drakar! säger jag till honom. Kål och potatis passar bättre för dig och mig. Se till så du inte blir indragen i herrarnas affärer, för då hamnar du snart på alltför djupt vatten, säger jag. Och det upprepar jag gärna för andra också. 
Kommentar
Guffarn Gamgi håller hov på "Murgrönan" inför Bilbos stundande elftioettårskalas och beklagar sig över att Bilbo lärt hans Sam att läsa.

Senast uppdaterad: 2017-02-23 00:37:43