Ring
Kamel
 
 Bevingat ord ur Bok III, kapitel 10: Sarumans stämma

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Are we not both members of a high and ancient order, most excellent in Middle-earth? Our friendship would profit us both alike. Much we could still accomplish together, to heal the disorders of the world.  
Kamelen
Är vi då icke båda medlemmar av en hög och uråldrig orden, den främsta i Midgård? Vår vänskap skulle gynna oss båda i lika måtto. Mycket skulle vi ännu kunna åstadkomma tillsammans för att hela världens oreda. 
Åke Ohlmarks
Är vi kanske inte båda medlemmar av en hög och urgammal orden, den främsta i hela Midgård? Vår vänskap skulle kunna bli till samma gagn för oss båda. Mycket kunde vi ännu uträtta tillsammans för att hela världens elände och tumult. 
Erik Andersson
Är vi inte båda medlemmar av en hög och gammal orden, den mest framstående i Midgård? Vår vänskap skulle gynna oss båda i samma mån. Mycket kan vi ännu åstadkomma tillsammans för att hejda världens sönderfall. 
Kommentar
Saruman försöker övertyga Gandalf om att de borde slå sina påsar ihop.

Senast uppdaterad: 2017-05-10 22:48:22