Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 10: Sarumans stämma

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
Are we not both members of a high and ancient order, most excellent in Middle-earth? Our friendship would profit us both alike. Much we could still accomplish together, to heal the disorders of the world.  
Kamelen
Är vi då icke båda medlemmar av en hög och uråldrig orden, den främsta i Midgård? Vår vänskap skulle gynna oss båda i lika måtto. Mycket skulle vi ännu kunna åstadkomma tillsammans för att hela världens oreda. 
Åke Ohlmarks
Är vi kanske inte båda medlemmar av en hög och urgammal orden, den främsta i hela Midgård? Vår vänskap skulle kunna bli till samma gagn för oss båda. Mycket kunde vi ännu uträtta tillsammans för att hela världens elände och tumult. 
Erik Andersson
Är vi inte båda medlemmar av en hög och gammal orden, den mest framstående i Midgård? Vår vänskap skulle gynna oss båda i samma mån. Mycket kan vi ännu åstadkomma tillsammans för att hejda världens sönderfall. 
Kommentar
Saruman försöker övertyga Gandalf om att de borde slå sina påsar ihop.

Senast uppdaterad: 2017-05-10 22:48:22