Ring
Kamel
 
 

Något som Sagan om Ringen är väldigt rikt försedd med är minnesvärda formuleringar: korta stycken och fraser som slår an strängar i läsarens inre och förmedlar en stämning eller insikt på ett koncentrerat och slagkraftigt sätt. Ofta rör det sig om citat, där någon av bokens karaktärer säger något stämningsladdat eller förmedlar lite visdom i form av ett ordspråk eller en aforism. Men det kan också vara bokens berättarröst som plötsligt blir poetisk eller djupsinnig och presterar en prosa som verkligen berör. Eftersom det är Tolkien vi pratar om har många av bokens bästa formuleringar en dragning åt det episkt storslagna eller vackert högstämda, men ibland kan det istället handla om något jordnära eller humoristiskt.

Att översätta sådana här "bevingade ord" utan att tappa bort slagkraften är en svår konst. Precis som när det gäller översättningar av namn eller dikter är det ofta omöjligt att få med alla aspekter, utan man tvingas till ett val. Men det är ju också sådana bryderier som gör översättandet så intressant! Nedan har jag lagt upp ett subjektivt urval av "bevingade ord" ur min pågående översättning av Tolkiens ringsaga, med möjlighet att jämföra med originalet och Ohlmarks och Anderssons versioner. (Notera att om det rör sig om citat kan jag tänkas klippa bort inskjuten löptext, som till exempel "sade Gandalf", eftersom det är just själva citaten jag vill lyfta fram.) Mycket nöje!Bevingat ord ur Bok III, kapitel 10: Sarumans stämma

[Tillbaka till listan]

Tolkien:     Kamelen:     Ohlmarks:     Andersson:
J. R. R. Tolkien
What is the house of Eorl but a thatched barn where brigands drink in the reek, and their brats roll on the floor among the dogs? 
Kamelen
Vad är huset Eorl annat än en halmtäckt lada där stråtrövare super i stugröken medan deras snorungar rullar runt på golvet med hundarna? 
Åke Ohlmarks
Vad är Eorls hus annat än ett stall under halmtak, där stråtrövare sitter och super i stugröken och deras yngel rullar runt bland hundarna i golvlorten? 
Erik Andersson
Vad är Eorls hus annat än en halmtäckt lada där stråtrövare super i rökoset medan deras ungar rullar runt med hundarna på golvet? 
Kommentar
Saruman blir, förståeligt nog, purken när Théoden säger att han har fått fred med Isengård först när Saruman hänger från en galge i sitt fönster till förlustelse för sina egna kråkor.

Senast uppdaterad: 2017-05-10 22:42:47